۱۰۰۱ امنیت ملی: اطلاع هموطن ما سبب گیر آوردن سلاح و مهمات گردید

comments 0

30 Views

هندوکش-کابل : به اثر اطلاع یکتن هموطن قهرمان و گمنان در مربوطات ولسوالی پغمان بالای هدف امنیت ملی عملیات مشترک قطعات خاص پولیس ملی صورت گرفت که درنتیجه:

_یکعداد ماین خودساخت.

چند فیر مرمی سرگلوله.

_یک فیرمرمی راکت بدست آمده است.

هموطنان عزیز همکاری شما با نیروی های امنیتی سبب تامین امنیت میگردد لطفا همچو موارد را به شماره ۱۰۰۱ شریک سازید

عبیدرادپور

Share this page to Telegram

Comments