یک شخص در فاریاب به اتهام شکنجه کودک ده ساله اش بازداشت شد

comments 0

12 Views

هندوکش _ فاریاب: مقام های امنیتی در فاریاب می گویند؛ که یک شخص را به اتهام اذیت و آزار کودک ده ساله اش از سوی پولیس بازداشت شده است.

در خبرنامه مطبوعاتی پولیس فاریاب آمده است: کودک ده ساله که فضل احمد نام دارد، از مدت یک هفته بدینسو از سوی پدرش سخی محمد از خانه بیرون رانده شده است.

پولیس فاریاب افزوده است: “این طفل در حالی که از شدت مایوسیت و ظلم و”شکنجه ای که از جانب پدر معتادش به وی روا دیده شده است، به سوی پدرش نگاه نمی کرد و به نسبت گرفتگی بغض اش، بریده بریده و با ترس و لرز صحبت می کرد، آرام آرام می گفت که انواع شکنجه، لت وکوب را پدرش به وی داده است، با چکش بر فرقش می کوبید، با میخ و پیچ کش و کارد بدنش را می برید و سوراخ می کرد و با داغ کردن قاشق، بدن اش را می سوزاند.”

این کودک ۱۰ ساله نیز پدرش را متهم به شکنجه خواهر خردسالش کرده است.

پولیس فاریاب تاکید کرده که سخی محمد، پدر این کودک، معتاد به مواد مخدر است و از شکنجه کودکانش به خاطر خوش ساختن زن دوم خود استفاده می کرده است.

پیش از این نیز این مرد به دلیل لت وکوب زن اول خود زندانی شده و پس از سپری نمودن سه ماه، از بند رها می گردد.

پولیس فاریاب تاکید کرده که این کودک تحت حمایت والی فاریاب قرار گرفته و مصئون است.

عاطفه مصمم

Share this page to Telegram

Comments