یک سرکرده شریر گروه داعش دریمن کشته شد

comments 0

19 Views

هندوکش – یمن : مقامات دولتی یمن اعلام نمودند که یکتن از افراد کلیدی گروه داعش را درین کشور بعد ازمقاومت درمقابل نیروهای امنیتی کشته اند
منابع امنیتی یمن میگویند ، نام این سرگروپ داعش ناصرالباخشی که ملقب به مرد اهنین میباشد این شخص یکتن از ظالم ترین وقاتل ترین فرد گروه داعش دریمن بود که از سوی نیروهای امنیتی یمن درهنگام دستگیری میخواست دست به مقاومت بزند بقتل رسید
عزت تبیان

Share this page to Telegram

Comments