یک رهبر طالبان: پاکستان و روسیه تلاش دارند تا نشست ترکیه را به بن بست بکشانند

comments 0

0 Views

هندوکش: یک رهبر مشهور طالبان در گفتگو با یکی از رسانه های خارجی گفته است که از نشست چهار جانبه در ترکیه استقبال می نمائیم و به هیچ کس اجازه نمی دهیم تا در بین ما و حکومت افغانستان مداخله نماید.
نامبرده در گفتگو با این رسانۀ خارجی گفته است:« از دیرگاه بدینسو طالبان شورای کویته و شبکه حقانی بدین باور بودند که باید زمینه گفتگوهای رو در رو را با حکومت افغانستان در مورد صلح مساعد سازند اما به پاکستان اجازه نمی داد تا این کار صورت گیرد و حالاکه این پروسه در ترکیه آغاز گردیده و نماینده گان ما در آن حضور دارند این یک خبر خوش است».
نامبرده اتهام وارد کرده است که روسان و پاکستانی ها حالا در تلاش اند که این گفتگو ها را به بن بست بکشانند و آن را بدون نتیجه پایان دهند و نمونۀ بارز آن گفته های اخیر سخنگوی دست نشانده طالبان کویته در رابطه به نشست ترکیه می باشد.
موصوف می گوید:« از سه سال بدینسو ما فکر می کردیم که چرا ترور و بازداشت رهبران طالب در پاکستان افزایش یافته است که شماری از رهبران ما در کویته بازداشت شدند و عده ای در پشاور ترور گردیدند ، ما این نگرانی خود را رسماً با آی اس آی مطرح کردیم اما آنها اکنون بازی را برعکس کرده و پروسه کشتار خود را در افغانستان ادامه می دهند و حالا زیر نام داعش گروهی را تشکیل کرده اند تا طالبان وطندوست و متنفذین قومی را از بین ببرند».
وی افزود:« حالا که نماینده گان ما دوشب قبل از دفتر قطرغرض اشتراک در نشست مقدماتی صلح به ترکیه رسیدند مسئولان آی اس آی رسماً به منزل ملاهبت الله آخند آمدند و از وی خواستند که از اشتراک نماینده گان دفتر قطر در این نشست جلوگیری نموده و یا آن را رد نماید ، به دلیل این که جلوگیری از حضور آنها در نشست ناممکن بود بناءً سخنگوی طالبان که در اسحاق آباد کویته دفتر دارد به اثر فشارهای آی اس آی این گفتگو ها را رد کرده است».
نامبرده می گوید، در این سبوتاژ روس ها نیز دخیل اند زیرا هر صدایی که بخاطر صلح بین الافغانی بلند می شود روسها مخالف آن می باشند، و حلقات خاصی از سوی پاکستان و روسیه وجود دارند که صدای مخالفت را بلند می کنند.
این رهبر طالبان می افزاید:« وقتی طالبان فهمیدند که پاکستان رهبری داعش را می کند و آن عده از رهبران طالبان را که زمانی در پاکستان آزادانه زندگی می کردند ترور می نماید ، پس ایجاب می نمود که طالبان دیگر از هوشیاری کار گرفته و زمینه سبوتاژ صلح را برای پاکستان و روسیه مساعد نسازیم زیرا ما مشاهده کردیم که به اندک ترین غفلت ما داعش بسیار زود پیشرفت نمود و معمولاً ساحاتی را هدف قرار داد که طالبان در آن فعالیت داشتند».
نامبرده می افزاید که، ترور تمام علمای دین و رهبران طالبان از سوی داعش به دستور پاکستان انجام می شود و در حال حاضر طالبان تقریباً به چهار دسته تقسیم شده اند که یکی آن گروه انشعابی ملارسول، دومی شورای کویته و دو گروه دیگر یکی شبکه حقانی است که زیر چتر امارت اسلامی فعالیت دارد و گروه دیگر آن از پاکستان هدایت می گیرد و هویت داعشی را بخود گرفته است.
وی می گوید:«صلح برای ما عزت است زیرا در سال 2014 گمانه ها بر این بود که امتیاز شکست امریکا برای امارت اسلامی داده خواهد شد حالا که در یک جناح امریکایی ها باقی مانده اند و در جناح دیگر به شکل پنهانی پاکستان و روس ها قرار دارند و می خواهند ما را استعمال نمایند بناءً ما با در نظر داشت رسوخ دینی و افغانی خویش این را به زیان خویش میدانیم که به آتش این جنگ ها دامن بزنیم زیرا ما دیگر دیده نمی توانیم تا هر روز با ریختاندن خون هموطنان ما نفرت مردم را نسبت به خود افزایش دهیم و از جانب دیگر زمینۀ تقویت و گسترش داعش را مساعد سازیم».
نامبرده می گوید، به هر اندازه ای که شورای کویته زیر فشار آی اس آی پاکستان این گفتگو ها را رد کند با آن هم ذهنیت صلح و آشتی در میان رهبران طالبان هر روز در حال رشد می باشد و ما دیگر به این نکته پی برده ایم که جنگ داعش حمله بالای مقدسات ما است و هیچ افغان واقعی نمی پذیرد که عزت و اقتدار خویش را در بین اجتماع از دست بدهد.
این رهبر طالبان از دیگر رهبران طالب خواست تا دیگر برادر کشی را ختم نمایند زیرا جای افتخار است که در پای گفتگوهای صلح بین الافغانی بنشینند و کبوتر صلح را در کشور به پرواز در آورند.

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *