یک تن چگونه توانست 25 طالب مسلح را بکشد؟

comments 0

30 Views

هندوکش- پکتیا: یک باشنده ولایت پکتیا و برادر یکی از قوماندانان پولیس محلی در یک اقدام بی سابقه 25 طالب هراس افگن را در این ولایت کشته است.

مسؤلین محلی ولایت پکتیا میگویند، اول خان مشهور به غازی باشنده ولسوالی سروبی است.

به اساس خبرنامه: اول خان یکی از باشنده های ولسوالی سروبی ولایت پکیتا است که برادر یکی از قوماندانان پولیس محلی است. او با یک تن از پولیس محلی از ولسوالی سروبی بسوی ولسوالی گومل روان بودند که در مسیر راه با کمین طالبان روبرو شدند و آنان را با خود برده اند. طالبان قصد داشتند تا این دو تن را به شهادت برسانند.

در خبرنامه آمده است، اول خان ابتداء اسلحه یکی از مخالفین را گرفته و توسط آن 25 طالب مسلح را کشته، یک عراده رنجر، یک میل راکت انداز و یک میل پیکا را نیز با خود به ولسوالی سروبی از نزد طالبان انتقال داده است.

زرغون کتوازی

Share this page to Telegram

Comments