یکتن ازشورای کویته به ترکیه رسید

comments 0

0 Views

هندوکش _ کابل: تعدادی از اعضای شورای کویته بنابر مشکلات درون گروهی شان، در سدد فرار از پاکستان استند.
بعضی از منابع طالبان به رسانه ها گفته که اند، مولوی عبدالرحمن هوتک مسئول بخش اطلاعات و فرهنگ طالبان پس از درخواست پنهانی، به عنوان پناهنده در کشور ترکیه پذیرفته شده است.
مولوی عبدالرحمن هوتک که در بخش رسانه ای شورای کویته مشغول بود و در زمان حکومت طالبان به حیث معاون وزارت اطلاعات فرهنگ و یک شخص نزدیک به مولوی امیرخان متقی محسوب میشد.
منبع که نخواست که از وی نامبرده شود به هندوکش نیوز گفت: «مولوی عبدالرحمن پس از امیرخان متقی یک شخص مهم محسوب میشد، زیرا وقتی که راز کشته شدن ملا منصور افشاء گردید؛ وی یکی از اشخاصی بود که به افغانستان فرار نمودند و مولوی ابراهیم صدر به رهبری مولوی نیک محمد دفتری را در آستان زاهدان کشور ایران گشودند که هوتک از اشتراک در جلسات آنها اجتناب می ورزید».
منبع می افزاید: « ماه گذشته، زمانی که بحث های در شورای کویته، در مورد ملا گل آغا و ملا منان والی طالبان هلمند در جریان بود، برای نخستین بار مولوی عبدالرحمن هوتک اعتراف کرد که برخی از رهبران ما مجبور به این کار شدند».
گفتنی است که در این اواخر شماری از اعضای شورای کویته نیز از چین و برخی کشورهای دیگر درخواست پناهندگی کرده اند.
سپوژمی پوپلزی

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply