یوناما: تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اعلام شود

comments 0

4 Views

هندوکش – کابل : دفتر یوناما درکابل میگوید از کمیسیون انتخابات خواسته است تا تاریخ برگزاری انتخابات را اعلام کند
درنظراست که انتخابات ریاست جمهوری در اول حمل سال آینده میباشد
کمیسیون انتخابات میگوید کار بالای اعلام معیاد انتخابات جریان دارد وبا احزاب ، ناظرین وکمیسیون شکایات جریان دارد وبعد از آن معیاد رسما اعلام میگردد
حکومت اشرف غنی هشت ماه باقی مانده است وبه اساس قانون اساسی باید دوماه قبل از اتمام دوره ریاست جمهوری انتخابات برگزارشود
کمیسیون معیاد احتمالی برگزاری را ۳۰ حمل اعلان نموده است .
سپوژمی پوپلزی

Share this page to Telegram

Comments