گپ هفته// وحدت سیاسیون تنها گزینۀ دستیابی به امنیت

comments 0

0 Views

پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دیده میشود که گروه ها ، احزاب سیاسی و کاندیدان انتخابات برگزار شده بصورت پراگنده هر یک با گفته های ضد و نقیض در مورد برگزاری انتخابات به راه انداخته اند.

تا کنون دسته های انتخاباتی داکترعبدالله عبدالله ، داکتر اشرف غنی ، انجینرحمت الله نبیل و انجینر گلبدین حکمتیار در رابطه به برگزاری انتخابات و نقد گفته های یکدیگر کنفرانس های مطبوعاتی را دایر نموده اند که هر کدام به نوبه خود دیگری را به تقلب در کار انتخابات متهم می سازند.

با آن که اخلاق انتخاباتی می پذیرد تا کاندیدان بخاطر نشان دادن اقتدار دسته های انتخاباتی شان دست به تبلیغات و شایعات میزنند اما این بجا نیست که با وجود وضعیت حاکم در کشور کاندیدان ریاست جمهوری به آسیاب دشمن آب ریخته و همدیگر را به رگبار سخنان حساسیت بر انگیز ببندند.

کاندیدان و هوا داران شان اجازه دهند تا کمیسیون های انتخاباتی روی شمارش آراء و جداسازی آراء سفید از سیاه مسوولیت خویش را انجام دهند زیرا قانون اساسی کشور صلاحیت اعلان نتایج و فیصله در این مورد را برای این کمیسیون ها داده است. پس بجا خواهد بود تا دست از ابراز نظر های غیر موجه بزنند.

در شرایطی که ما قرار داریم تنها گزینه ای که میتواند ما را به منزل مقصود برساند پرهیز از سخنان حساسیت بر انگیز و ایجاد وحدت و همدلی میان احزاب و گروه های طرفدار نظام آزاد و دیموکرات میباشد.

هرگاه سیاسیونی که زیر پرچم جمهوری اسلامی افغانستان دست به فعالیت های سیاسی میزنند باید منافع ملی را بر مناقع فردی و حزبی ترجیح داده و نگذارند که از خلاء بوحود آمده در میان سیاسیون دشمنان نظام و مردم سالاری به اهداف غیر معقول خویش برسند.

Share this page to Telegram

Comments