گپ هفته// نشست ابوظبی و ابراز نظر های متفاوت

comments 0

0 Views

سومین نشست رسمی ‌نماینده‌گان ایالات متحدۀ امریکا با طالبان در حالی صورت گرفت که از این پیش ایتلاف بزرگ ملی بر اساس معلوماتی که در اختیار داشت گفته بود؛ در صورتی که ایالات متحدۀ امریکا در این دور نشست با نماینده‌گان گروه طالبان که متشکل از اعضای دفتر کویته و دفتر رسمی این گروه در قطر می‌باشند،‌ به توافق برسند، طالبان حاضر به آغاز گفت ‌وگوهای صلح با حکومت افغانستان خواهند شد.
با آن که دو روز نشست ابوظبی در امارات بدون کدام دستآورد ملموس به پایان رسید اما خوشبینی ها از سوی سیاستمداران ، دولتمردان ، شورای عالی صلح و مردم برای روند گفتگوهای مستقیم طالبان با دولت وجود دارد.
از جانب دیگر در پاکستان که سالهای سال اجازۀ گفتگو ها را برای طالبان نداده اند اکنون دیده می شود که حالا حکومت پاکستان در برابر حاضر ساختن طالبان به گفتگوهای صلح چهار میلیارد دالر امریکایی از سوی چین و 6 میلیارد دالر از سوی امارات متحده عرب به همکاری عربستان سعودی دست خواهد یافت که گفته میشود از میان این شش میلیارد دالر،‌ نصف آن به گونه اقساط و نصف دیگر آن به شکل مواد سوختی فراهم خواهد شد.
در واقع از نشست گفتگوهای صلح ابوظبی و استمرار آن در کنار افغانستان بیشترین نفع را پاکستان می برد زیرا در صورت همکاری صادقانه در کار صلح هم از جانب امریکا مورد تشویق و کمک های نقدی قرار می گیرد و از جانب دیگر کمک های میلیاردی امارات و چین را به دست می آورد.
هرچند چانه زنی ها در مورد صلح و گفتگوهای مستقیم با طالبان ، ایالات متحده امریکا، عربستان سعودی و امارات متحده عربی در ابوظبی بدون حضور نماینده گان دولت افغانستان به پایان رسید اما مشاور شورای امنیت ملی کشورمان گفته است که نماینده گان افغانستان، امریکایی، سعودی و امارات متحدۀ عربی در زمینۀ چگونه گی روند صلح افغانستان به توافقاتی دست یافته اند و این توافقات در جریان نشست چهار جانبه که روز سه شنبه در شهر ابوظبی امارات متحده عربی برگزار شده بود، حاصل شده است.
همچنین شورای امنیت ملی می گوید که در نشست چهارجانبه، در مورد تلاش‌های بین المللی برای موفقیت و پیشرفت پروسه صلح به رهبری و مالکیت افغان‌ها بحث‌های مفصل صورت گرفته جانبین در این زمینه به یک سلسله توافقات که بتواند خواست‌های برحق مردم افغانستان را در پروسه صلح تأمین نماید، دست یافتند. اعضای نشست چهارجانبه ابوظبی متعهد شدند تا دولت و مردم افغانستان را در راستای رسیدن به صلح و ثبات پایدار کمک کنند.
در همین حال زلمی خلیل زاد، نمایندۀ ویژه امریکا در امور صلح افغانستان از نتایج این نشست ابراز رضایت کرده و گفته است که سلسلۀ تلاش ها برای تسهیل و تسریع روند صلح افغانستان ادامه دارد.
همچنین زلمی خلیلزاد در صفحۀ تویتر خویش نوشته ‌است که نشست وی با امارات متحده عربی، افغان ها و شرکای بین‌المللی در مورد گفتگو های مؤثر واقع شده که نتایج مثبت در پی خواهد داشت

Share this page to Telegram

Comments