گپ هفته // عملکردهای طالبان نمایانگر عدم تمایل این گروه به صلح می باشد!

comments 0

0 Views

با آن که جنایات و فجایعی را که گروه طالبان در طول سالیان متمادی بالای ملت مظلوم افغانستان روا داشته و با انجام حملات انتحاری ، انفجاری و تهاجمی هموطنان ما را به گلیم ماتم نشانده اند. باید دانست که کشتار ، تجاوز ، غارتگری و مردم آزاری در قاموس طالبان به عنوان یک برند ( علامت استاندارد) شناخته شده است و هر از گاهی که حرف از طالبان در میان می آید مسلماً کشتار ، وحشت ، خون ، دود و باروت در نظر انسان مجسم می گردد اما با گذشت هر روز این گروه مزدور متجاوز تر ، غارتگر تر و خونخوار تر از پیش می گردند.
حضور جنگجویان گروه طالبان در ایام عید سعید اضحی به شهرهای بزرگ کشور از جمله شهر کابل امیدواری را برای تن دادن این گروه به صلح ، بیشتر ساخته بود و مردم افغانستان تصور می کردند که دیگر گروه طالبان اهلی شده و احتمال این وجود دارد که افغانستان دردمند روزهای سبز و شکوفایی را تجربه کند مگر متاسفانه این گروه با حمله بالای شهر غزنی و کشتار ده ها تن از مردمان ملکی بیگناه آتش زدن منازل رهایشی مردم به اثبات رسانیدند که اینها هیچنوع اعتنایی به خواست های مشروع شهروندان افغانستان ندارند و تنها خواست آنها بر آورده ساختن اهداف کشور های مغرض و مفسد مانند پاکستان می باشد زیرا رهبران طالبان در گام نخست منافع شخصی و پس از آن منافع پاکستانی ها را در اولویت قرار می دهند.
هرچند حکومت افغانستان صبورانه و سنجیده شده از طریقه های مختلف می خواهد تا این گروه را تشویق برای گفتگوهای صلح نمایند مگر رهبران طالبان و در رأس باداران شان اجازه نمی دهند تا گفتگوهای صلح نتیجه دهد و افغانستان شاهد ثبات و آرامش دایمی گردد.
حملات اخیر طالبان به ولایت های غزنی ، فراه ، فاریاب و بغلان نشاندهنده آن است که این گروه در صدد آوردن فشارها بالای مردم افغانستان و به چالش کشانیدن نیروهای امنیتی کشور در نزد مردم می باشند.
اما مردم این سر زمین به خوبی آگاه اند که نیروهای امنیتی و دفاعی کشور که همین اکنون در سراسر کشور مصروف نبرد با گروه وحشی طالبان هستند و با قیمت خون خویش از این سرزمین مقدس دفاع می کنند اما بر عکس طالبان به دستور باداران خویش غرض به خاک و خون کشانیدن مردم بیگناه تلاش می کنند که کشتار مردم بیگناه غزنی و به آتش کشیدن منازل مسکونی و اماکن عامه در این ولایت نمونه بارز و زنده آن می باشد.
یکی از پرسش های عمدۀ مردم از حکومت و نیروهای امنیتی عدم مقاومت جدی در برابر حملات طالبان می باشد اما به گفتۀ مسئولان نظامی عمده ترین چالش در برابر نیروهای امنیتی حفاظت از جان و مال شهروندان می باشد زیرا گروه طالبان همواره در نبردها از مردم ملکی به عنوان سپر استفاده می کنند قسمی که در کندز و غزنی عملاً شاهد این عمل طالبان بوده اند به همین منظور نیروهای امنیتی ناگزیر اند در کنار راندن طالبان از ساحات به مصئونیت جان و مال شهوندان نیز توجه داشته باشند که این کار نبرد نیروهای امنیتی را با دشواری هایی همراه ساخته است.
بر عکس گروه طالبان در جنگ ها پابند هیچ نوع اصول و مقررات نبوده و از کشتن مردم ملکی و به آتش دادن منازل مسکونی و بیت المال هیچ گونه هراسی ندارند.
بناءً ایجاب می کند تا شهروندان افغانستان با درک عمیق از وضعیت در این رابطه با سربازان کشور همکاری و از آنان حمایت نمایند تا از این طریق جلو جلادی های طالبان و سایر دشمنان خون آشام مردم افغانستان گرفته شود.

Share this page to Telegram

Comments