گپ هفته // تقابل درون حکومتی باعث تقویت هراس افگنان می شود

comments 0

0 Views

در شرایطی که افغانستان بیشتر از هر زمان دیگر به شدت نیازمند اتحاد تمام اقشار جامعه و احزاب سیاسی می باشد متأسفانه دولت مردان ما در این اواخر روی مسایل کوچکی که اصلاً ارزش ضیاع وقت را ندارد می چرخند و این در واقع ضربه ئ کلانی است که از سوی شرکای نظام کنونی بر پیکرۀ نظام مملکت و حکومت داری وارد می گردد.

اکنون زمان آن است تا با استفاده از حضور جامعه جهانی و کشور های کمک کننده در افغانستان حد  اعظم استفاده صورت گرفته و گام های استوار در راستای تقویت بنیادهای یک افغانستان با ثبات و دارای اقتدار سیاسی و اقتصادی در منطقه برداریم زیرا در شرایط حاضر علاقمندی و توجه جوامع بین المللی به افغانستان بیشتر از پیش گردیده و نیز پاکستانی که تا دیروز کمک های میلیونی غرب را به جیب میزد دیگر از صف همکاران راهبردی مبارزه با هراس افگنی خارج گردیده پس ایجاب می کند از پیچیدن روی مسایل جزئی خود داری و بر عکس در جهت گسترش روابط بین احزاب و دولت تلاش صورت گیرد.

به خوبی مشاهده می گردد که در افغانستان ده ها گروه تند رو به دستور استخبارات منطقه مصروف فعالیت های تروریستی و هراس افگنی می باشند و از جانب دیگر استخبارات متخاصم منطقه نیز در سدد ایجاد کوچکترین درز میان مردم افغانستان ، حکومت و احزاب سیاسی اند و می خواهند تا با استفاده از این کشیده گی ها بین احزاب و دولت مرکزی افغانستان سبب گسترش نفوذ گروه های هراس افگن وفا دار خویش در ساحات مختلف کشور و راه اندازی حملات وحشیانه بالای مردم افغانستان گردند که متأسفانه در برخی موارد این تیر مخالفان دولت و مردم افغانستان به هدف اثابت نموده که در آخرین مورد حمله بر هوتل انترکانتنینتال در کابل مثال بارز آن می باشد.

با در نظر داشت اوضاع کنونی بهترین راهکار در این زمینه اتحاد تمام اقشار طرفدار صلح و ثبات در افغانستان است تا از کشمکش های داخلی دست برداشته و یکصدا بر علیه توطئه های دشمنان مردم افغانستان ایستاده و نقشه های شوم دشمنان را نقش بر آب سازیم.

و من الله توفیق

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *