گپ هفته// آیا با کنار رفتن رئیس جمهورغنی از قدرت افغانستان به بحران نمی رود؟

comments 0

0 Views

در شرایطی که افغانستان به شدت در معرض آسیب پذیری و شکننده گی قرار دارد و زمان کار محمد اشرف غنی رئیس جمهور ، جمهموری اسلامی افغانستان دیروز چهار شنبه اول جوزا خاتمه یافت.

در پیوند به همین موضوع برخی از نامزدان ریاست جمهوری و چهره های سیاسی خواهان کنار رفتن آقای غنی از کرسی ریاست جمهوری شدند اما پرسش اینجاست که آیا با کنار رفتن رئیس جمهورغنی از قدرت افغانستان به بحران نمی رود؟

گپ این هفته ئ خبرگزاری هندوکش  پیرامون همین موضوع مهم می چرخد و این که آیا گزینه ای بهتر از آقای غنی برای مدیریت اوضاع وجود دارد یا خیر؟ این نوشته را تا پایان دنبال کنید!

اکنون که گفتگوهای صلح میان امریکا و گروه تروریستی طالبان به شکل بی پیشنه ای بالا گرفته و در کنار آن این گروه تمام فشارهای خویش را در میادین نبرد نیز افزایش داده و با حملات ناجوانمردانه نیروهای امنیتی کشور را آماج قرار می دهند، زیرا به زعم خودشان از این طریق می توانند در گفتگوهای صلح با امریکا امتیازات بیشتری را کسب کنند.

مسئله ئ دیگری که به شدت اوضاع را شکننده متبلور می سازد حضور رهبران سیاسی و مخالفین سیاسی به اصطلاح استفاده جو و فرصت طلب می باشد زیرا همین اکنون ده ها حزب و چهره های سیاسی می خواهند در صورت کنار رفتن رئیس جمهور از کرسی ریاست جمهوری در صدد دست یابی به قدرت نامشروع گردند.

از سوی دیگر جرایم جنایی در شهرهای بزرگ افزایش خواهد یافت و این قماش افراد مانند سگ های تشنه به خون دنبال فرصتی کوچک می گردند تا مال و ملک شهروندان مان را به یغما ببرند.

روی همرفته گروه تروریستی داعش و دیگر گروهک های تروریستی که دست حمایت استخبارات منطقه در عقب آنان می باشد، می توانند با استفاده از کوچک ترین خلاء مردم بیگناه ما را آماج حملات وحشیانۀ خویش قرار دهند و همین طور ده ها چالش دیگر که با تذکر آنها گپ به درازا کشانیده می شود.

بناءً با توجه به آنچه مختصراً تذکر رفت کنار رفتن آقای غنی از قدرت آن هم در شرایطی که تنش ها ، فشارها و تهدیدهای درونی و بیرونی کشور را محاصره کرده است قطعاً منافع ملی را به خطر مواجه ساخته و حتا احتمال آغاز جنگ گرم میان طرف های مختلف متصور است و تنها گزینه ای که می تواند اوضاع را نسبتاً نورمال به پیش ببرد ادامه ئ کار حکومت وحدت ملی الی ختم برگزاری انتخابات و روی کار آمدن رئیس جمهور تازه در کشور می باشد.

Share this page to Telegram

Comments