گپ هفته//دشمنان آبادانی؛انسانیت را ترور کردند

comments 0

0 Views

داستان کشته شدن تیتسوناکامورا داکتر امداد رسان جاپانی در شهر جلال آباد ولایت ننگرهار در واقع ترور انسانیت از سوی دشمنان آبادانی مردم افغانستان می باشد.

این پیر مرد 85 ساله که کمر همت بسته و از 13 سال بدینسو عاشقانه در راستای خدمتگذاری برای بشریت بدون در نظر داشت قوم،نژاد،سمت،دین و تعلقات مذهبی فقط بخاطر انسانیت و انسان بودن کشور مرفه و مترقی ای مانند جاپان را رها کرده و در افغانستانی که همه روزه شاهد بم ، باروت،انفجار و انتحار می باشد مسکن گزین شد.

به عنوان یک شهروند افغانستان می پذیریم که کشور ما یکی از نا امن ترین کشورها در سطح جهان و حتی منطقه است اما این را هم به قاطعیت گفته میتوانیم که مردم افغانستان هرگز حق نان و نمک ی را که خورده اند نادیده گرفته نمی توانند و به همین دلیل با وجود تمام نا بسامانی ها افغانستان نشینان به مهمان نوازی و عیاری شهره جهان اند.

وقتی که سخن از نان و نمک به میان می آید طبعاً ناکامورا طی سیزده سال همکاری نزدیک با مردم افغانستان نان و نمک شده است و تا حدی با باشندگان ننگرهار انس گرفته بود که وی را بنام کاکامراد می شناختند اما در کمال ناباوری در شهری که سالها خدمات انسانی عرضه کرد، کشته شد.

در کنار این که کشته شدن این مددرسان جاپانی واکنش های جدی حکومت ها،سیاسیون،شبکه های اجتماعی و مردم افغانستان را در پی داشت اما با آنهم باید تصریح کرد که مردم افغانستان قطعاً دست به این عمل شوم نمی زنند و مسلماً این عمل از سوی دشمنان مردم افغانستان صورت گرفته است.

هرگاه به پیشینه ی خدمات ناکامورا نظر اندازی شود وی چندین بند آبگردان را اعمار نموده و بسیاری از ساحات خشک را آبیاری نموده و سبز کرد که این کار وی از یکسو سبب خورسندی مردم شهروندان افغانستان و از جانب دیگر باعث رنجش خاطر کسانی گردید که سالهای سال از آبهای رایگان ما مستفید شده بودند.

آنانی که (پاکستانی ها) از مهار آبها به جد و جهد ناکامورا و توسط موسسه خیریه وی در راستای شاداب سازی دشتهای ولایت ننگرهار ناراض بودند تحمل این همه کارهای حیاتی وی را نداشتند، از همین رو تنها گزینه ی مناسب از میان برداشتن این داکتر کهنه کار جاپانی بود که متأسفانه وی را با بیرحمی تمام در یک حمله ناجوان مردانه کشتند.

آنانی که تحمل خدمات و کارهای بشردوستانه ناکامورا را نداشتند، خواستند با یک تیر دو نشان را بزنند یعنی از یکسوتلاش کردند در انظار جهانیان جلوه دهند که مردم افغانستان بر عکس تمام عرف ها نمک نشناس و احسان فراموش اند و از جانب دیگر روابط جاپان یکی از بزرگترین کمک کننده گان مالی به کشور ما افغانستان را تیره سازند اما بیخبر از این که حالا دیگر جهانیان مانند آفتاب از تمام دسایس پاکستانی ها باخبر اند و بخوبی میدانند که پاکستان به وسیله ی یک مشت انسان های فروخته شده دست به اعمال فجیعی از این دست می زند.

Share this page to Telegram

Comments