گفتگو ها میان کابل واسلام اباد بی نتیجه پایان یافت

comments 0

0 Views

هندوکش – اسلام اباد : گزارش ها حاکی است ، نشست دیروز بعد از ظهر میان پاکستان وافغانستان بدون نتیجه پایان یافت
داکتر فیصل سخنگوی وزارت خارجه پاکستان میگوید، بالای مسایل اساسی امنیتی بحث ها صورت گرفته است اما به نشست های بیشتر نیاز است
اما وزارت خارجه افغانستان در یک خبرنامه گفته است که گفتگو ها میان هیت پاکستان وافغانستان در رابطه به پروسه صلح وبخش های امنیتی پیشرف صورت نگرفته است
نشست دو روزه میان پاکستان و افغانستان برروز جمعه در اسلام اباد اغاز گردیده بود وروز گذشته پایان یافت این سلسله نشست ها به اساس موافقت میان دو طرف در ماه اکتوبر امضا شده بود وبه اساس ان دوطرف بجای وعده عمل نمایند
فروزان سیرت

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *