گـــپ هفته // آتش بس؛ گزینه ای مناسب برای تسریع روند صلح

comments 0

0 Views

پس از اعلام آتش بس ده روزه از طرف دولت افغانستان به مناسبت عید رمضان ، سپس اعلام آتش بس سه روزه در ایام عید رمضان و سپری شدن سه روز عید فطر در فضای مسالمت آمیز و بدون انتحار و انفجار در سراسر کشور و نیز استقبال گسترده و بی پیشینه ی شهروندان افغانستان از این اقدام دولت افغانستان و گروه طالبان یک نقطه عطف در مورد صلح افغانستان می باشد.
آتش بس مذکور که به ابتکار شخص رئیس جمهور غنی اعلام گردید و نتایج مثبتی را در قبال داشت توانست تا افراد گروه طالبان با دست باز و بدون هراس از شهرهای افغانستان در سراسر ولایات و نیز پایتخت کشور دیدن نموده و به تفریح و سیاحت در این محلات بپردازند.
آنچه اعلام آتش بس در قبال داشت در هفده سال گذشته بی سابقه بود که به صورت غیر مستقیم موثریت زیادی را در کار تسریع روند گفتگوهای صلح ، برگشتان شمار زیادی از جنگجویان طالب به زندگی عادی و نیز بیداری انگیزۀ صلح و همزیستی مسالمت آمیز در قبال داشت که امروزه موضع پیوستن گروه طالبان به روند صلح و نیز امیدواری ها برای کسب نتایج مثبت از گفتگوهای صلح خیلی نزدیک به نظر می رسد.
اعلام آتش بس در واقع جرقه ای برای بسیج همه شهروندان افغانستان و شمار زیادی از کشورهای منطقه برای آوردن صلح در این کشور درد دیده تلقی می گردد.
طالبان با آمدن در شهر و مشاهده مهربانی شهروندان کشور با آنکه این گروه عامل کشتار هزاران تن از هموطنان بیگناه ما بوده اند ، در مفکورۀ جنگجویان طالب چرخش نود درجه ای را به وجود آورده است.
اکنون با در نظر داشت نتایج مثبت آتش بس دولت افغانستان یکبار دیگر از اعلام آمادگی برای آتش بس دیگری به پاس عید سعید قربان در عید پیش رو خبر میدهد .
این خبر می رساند که حکومت افغانستان عزم خویش را جزم نموده تا از هر طریقه ممکن زمینه صلح در کشور را مساعد و مخالفان دولت به پای میز گفتگوهای صلح بنشانند.
بناءً می توان گفت که امیدواری ها برای صلح بیشتر گردیده و زمینه ها نیز برای برقراری صلح بیشتر از پیش مساعد گردیده است و چنین اقداماتی قطعاً سازنده خواهد بود.

Share this page to Telegram

Comments