گــــــــــــــپ هفـــــتــــــــــــــه // زمستان فرصت مناسب، تفریح و برنامه ریزی فصل جدید جنگ برای طالبان

comments 0

0 Views

بصورت معمول همه ساله با نزدیکتر شدن فصل سرما جنگ ها در افغانستان فروکش می کند ، طالبان و دیگر مخالفین حکومت در پناهگاه های خویش مصروف برنامه ریزی برای فصل جدید جنگ ها می باشند.
حالا نیز با سردتر شدن آب و هوا در کشور از تحرکات گروه های طالبان کاسته شده و این گروه دنبال فرصتی برای گذراندن زمستان می باشند.
تجربه های چندین سال اخیر نشان داده است که گروه افراطی طالبان از ایجاد شورای عالی صلح الی اکنون همواره به دستور باداران خارجی خویش با شورای عالی صلح از در نیرنگ و تذویر پیش آمده اند طوری که در ماه های گرم سال جنگجوهای تندرو در سراسر کشور با نیروهای امنیتی افغان می جنگند و سبب بی خانمان شدن هزاران هموطن ملکی و قتل و قتال نیروهای نظامی کشور و شهروندان ملکی افغانستان می گردند که همین کار شیوه را از 13 سال بدینسو روی دست گرفته و الا اکنون ادامه دارد، با آن که در جریان هر سال شورای عالی صلح از هر بلندگویی بالای رهبران این گروه صدا میزند تا به گفتگوهای صلح تن داده و زمینه را برای آبادانی کشور و آسایش شهروندان فراهم سازند اما رهبران طالبان به فرمان باداران پاکستانی خویش کوچکترین توجهی به این خواست های شورای صلح افغانستان نکرده و به دنبال تطبیق برنامه های جنگ طلبانه خویش و نیز فراهم ساز زمینه های بهره برداری برای باداران شان می باشند، طوری که طالبان به صورت بیرحمانه جنگلات افغانستان را به ویژه در ولایت های کنر ، خوست و نورستان قطع و چوب آن را به بهای اندک در اختیار پنجابی ها گذاشته و منابع معدنی کشور را از ولایت های مانند بدخشان ، فاریاب و دیگر جاها بصورت غیر قانونی اخراج و به فروش رسانیده و نیز با استفاده از فصل های گرم سال پمردم را در مناطق زیر کنترول خویش تشویق به کشت کوکنار نموده و مصروف قاچاق مواد مخدر و ده ها کار غیر قانونی دیگر می باشند.
اما با فرا رسیدن فصل زمستان هوای سیاحت در سر رهبران خود فروخته این گروه میزند و با تبسم تمسخر آمیز روی خود را بسوی شورای صلح مایل می سازند اما متأسفانه شورای صلح و حکومت افغانستان بی هیچ توجهی به تجربه ئ تلخ گذشته باز هم می خواهند این گروه را به سیاحت های خارجی کشانیده و نماینده گی تازه برای سیر و سیاحت شان فراهم سازد.
ایجاب می کند تا نیروهای امنیتی کشور با استفاده از امکاناتی که در اختیار دارند در فصل زمستان نیز بر فشار های خود در امر در کوبی و نابودی گروه های طالبان ادامه دهند تا جنگجویان این گروه به معنای واقعی حاضر به گفتگوهای صلح گردیده و از وقت کشی و فریبکاری این گروه جلوگیری به عمل آورند زیرا تجربه نشان داده است که از یکسو باداران طالبان نمی خواهند طالبان به صلح تن دهند و از جانب دیگر رهبران طالبان زمستان ها را فرصت خوبی برای خوشگذرانی و ادامه بازی فریبکارانه خویش می پندارند.
در این جای شک نیست که شورای عالی صلح و حکومت افغانستان همواره با پیشانی باز ، صادقانه و از در صداقت با گروه های مخالف پیش آمده و خواهان صلح با آن ها می باشد؛ اما باید شورای صلح و حکومت افغانستان به این نکته توجه داشته باشند که طالبان در جریان چندین سال گذشته هیچ گاه با شورای صلح صادقانه رفتار نکرده و همواره در سدد وقت کشی می باشند تا باشد زمستان دیگری را پشت سر گذاشته و آماده گی بیشتری برای ویرانی افغانستان بگیرند.
بناءً ایجاب می کند تا شورای صلح و حکومت افغانستان این بار از جایگاه قوی و با فشار وارد مذاکرات صلح گردند و در صورت حاضر نشدن این گروه نیروهای امنیتی آنها را تار و مار سازند تا در بهار آینده یارای سر بلند کردن در بهار آینده را نداشته باشند زیرا این مناسب ترین گزینه برای جلوگیری از تقویت تروریستان در کشور می باشد.

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *