گــــــــــــــپ هــــــــــفــتـــه // سخنان (محمد محقق) دور از منافع علیای کشور!

comments 0

0 Views

بازار سیاست و سیاستگری در افغانستان با آن که همواره گرم معاملات گوناگون بوده و آنانی دیروز در راس قدرت می باشند مهر سکوت بر لب زده اما به مجرب دوری از مقام بدون در نظر داشت منافع علیای کشور دست به تخریب نظام می زنند اما این بار یک مقام بلند پایه حکومت وحدت ملی با یک سخنرانی احساساتی در پایتخت ایران (تهران) واکنش های تند شمار زیادی از شهروندان ، نماینده گان شورای ملی ، کارشناسان مسایل سیاسی و سیاستمداران کشور را در پی داشت.
تا جایی که حتا ریاست اجراییه کشور این سخنان را فردی خوانده و گفته است که سخنان اخیر معاون دوم این ریاست به هیچ وجه نماینده گی از پالیسی های دولت افغانستان نمی کند.
اما پرسش این جاست که این چنین اظهارات نسنجیده و غیر مسئولانه از یک مقام بلند پایه ئ حکومت از نگاه دپیلوماسی چه پیامد هایی را در قبال خواهد داشت؟
به باور ما و با در نظر داشت اصل بیطرفی افغانستان ، که این کشور مداوم در موضوعات منطقوی اصل بیطرفی خود را حفظ نموده است اظهارات اخیر آقای محقق در تهران نمایانگر نوعی بی خبری از برخورد در روابط دیپلوماتیک و سیاسی در سطح منطقه و یا عدم کنترول بالای احساسات خویش از فرط خوشحالی شکست های پیهم داعشیان در عراق و سوریه می باشد.
افغانستان که در شرایط کنونی بیشتر از هر زمان دیگر نیازمند حفظ اصل بیطرفی و جلب توجه کشورهای کمک کننده برای حکومت و مردم افغانستان می باشد این چنین رویدادها می تواند عواقب بدی را در قبال داشته باشد زیرا آقای محقق در نشست تهران گفته بود که شکست داعش در سوریه و عراق در واقع پیروزی اسلام علیه استکبار کفری می باشد ، هرچند احتمال دارد منظور از این سخنان محقق تکفیری های داعشی باشد اما بهتر است تا در برخورد با چنین مواردی محتاطانه برخورد صورت گیرد.
از سوی دیگر ایالات متحده امریکا به عنوان بزرگترین حامی سیاسی و مالی دولت افغانستان میانه ئ خوبی با حکومت ایران ندارد و با آن که ریاست اجراییه سخنان معاون دوم خود را نظر شخصی وی قلمداد نمود با آن هم تا حدودی می تواند به جایگاه افغانستان و روابط این دو کشور ( امریکا و افغانستان ) لطمه وارد نماید.

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *