کولمبیا برای کمک به افغانستان امادگی نشان داده است

comments 0

0 Views

هندوکش – کلمبیا : کلمبیا برای همکاری با دولت افغانستان ابراز اماده گی کرده است
رییس جمهور کلمبیا دردیدار با سرمنشی ناتو گفته است که کشورش اماده همکاری با دولت افغانستان دررابطه به پروسه صلح وماین پاکی میباشد
درهمین حال سرمنشی ناتو از کلمبیا خواسته است تا تجربه خود درمورد صلح را با افغانستان شریک سازد
کلمبیا دردرگیری های داخلی با گروه به اسم فارک در یک جنگ طولانی مصروف بود که بعدا برصلح باهمدیگر موافقت کردند
فکورنعیمی

Share this page to Telegram

Comments