کندهار: مردم تمایل زیاد به اشتراک درانتخابات دارند

comments 0

0 Views

هندوکش – کندهار: گزارش ها از کندهار حاکیست که اشتراک بیشتر مردم درثبت نام باعث تمام شدن کاغذ ثبت نام گردیده است
کسانی که درقطار ها برای ثبت نام انتخابات صف بسته اند از تمام شدن برگه ثبت نام نگران هستند ومیخواهند هرچه عاجل به این مشکل رسیدگی شود
کمیسیون انتخابات کندهار میگوید اشتراک مردم به این پیمانه خلاف توقع این کمیسیون بوده است
رییس کمیسیون میگوید ، انها مانند دیگر ولایات منتظراشتراک اندک مردم درروند ثبت نام بودند اما برخلاف توقع شان تعدادی زیادی برای ثبت نام اشتراک کردند
اکنون کمیسیون اطمینان داده است که مواد لازمه برای ثبت نام درمراکز ثبت نام بیشتر خواهد شد تا زمینه ثبت نام به همه مساعد گردد
ننگیالی کوهنورد

Share this page to Telegram

Comments