کم آبی در پایتخت و مشکلات ناشی از آن برای شهروندان // تمنا بهار

comments 0

0 Views

کاهش آب آشامیدنی و کمبود منابع آبی در پایتخت ، طی سال‌های اخیر یکی از معضلات جدی مردم کابل بوده و این مشکل با گذشت هرروز  گسترده‌ تر و جدی‌ ترمی‌شود.

شهروندان کابل از کمبود منابع آب آشامیدنی در سال‌های آینده، به‌ شدت نگران هستند و می‌گویند که حتا هم اکنون دچار کمبود آب آشامیدنی شده‌اند.

اگر ریشه یابی گردد دیده میشود که  تراکم بی‌رویۀ جمعیت در شهر کابل، موجب مصرف مضاعف آب شده و اکنون کابل دچار کمبود آب آشامیدنی است.

اگر از روی تخمین محاسبه نمائیم تعداد جمعیت کابل به ۷ تا ۸ میلیون نفر رسیده است کندن چاه ۸۰ تا ۹۰ متر بعضن به آب می‌رسد و در برخی موارد به آب نمی‌رسد، ممکن چهار تا پنج سال آینده خشک‌آبی زیاد شود و مشکلات مردم زیادتر گردد.

دیده میشود از ده سال به این‌طرف، آب چاه‌ها، زیاد پایین رفته و اگر وضع به‌همین شکل ادامه یابد، بی ‌آبی در شهر کابل در آیندۀ یک امر غیر قابل انکار است که مشکلات عدیده‌یی را در پی خواهد داشت.

از طرفی هم چاه های سپتیک و فاضلاب باعث  آلودگی آب‌های زیرزمینی نیز گردیده است، نهادهای مسوول باید در در این خصوص دست بکار شوند و با مردم خودسر رفتار مسوولانه داشته باشند.

از طرفی هم  حوض‌های آب‌بازی، حمام‌های سونا و پارک‌های آبی که در سال‌های اخیر، به‌طور روزافزون درحال افزایش اند همه این حوض‌های آب‌بازی و حمام‌ها، آب مصرفی‌شان را از منابع زیر زمینی؛ که در واقع تامین کنندۀ آب آشامیدنی شهر کابل است، فراهم می‌کنند که خود باعث کاهش آب آشامیدنی میگردد.

این حوض‌ها و سوناها، در حالی که در هفته به هزاران متر مکعب آب استفاده می‌کنند، بدون کم‌ترین توجه به این منبع قیمتی، یعنی آب، در هفته، حجم زیاد آب را به آب‌روها رها کرده، ضایع می‌سازند.

شاید بحث اهمیت چگونگی مصرف آب هنوز در شهر کابل میان مردمی که به‌شدت از بی آبی رنج می‌برند چندان مطرح نباشد، اما متاسفانه نگرانی‌های وجود دارند که اگر اسراف در آب به‌همین منوال ادامه یابد، ده سال آیندۀ شهر کابل، با بی آبی جدی روبه‌رو خواهد شد.

Share this page to Telegram

Comments