کمیسیون حقوق بشر: طی ۹ سال گذشته بیشتر از ۶۴ هزار فردملکی درافغانستان کشته وزخمی شدند

comments 0

3 Views

هندوکش – کابل : کمیسیون حقوق بشر افغانستان اعلام نموده که طی نه سال گذشته درافغانستان بیشتر از ۶۴هزار فرد ملکی دراثرحملات تروریستی کشته وزخمی شده است
سیما سمر رییسه کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید ، این تلفات از اثر حملات مخالفین مسلح به بار آمده‌است.
خانم سمر افزود که حکومت افغانستان با خانواده‌های قربانیان تروریزم کمک کافی نکرده و تأکید کرد که باید به این مسئله توجخه صورت گیرد
خانم سمر علاوه کرد که باید نظربه حقوق بشری افراد باید حتی به خانواده ها ووارثین مخالفین مسلح نیز کمک شود زیرا مخالفین نیز شامل برنامه صلح است
این درحالیست که از قربانیان حوادث تروریستی اخیرا درکابل بزرگداشت به عمل امد که نماینده های سازمان ملل وحقوق بشر ورییس اجراییه نیز درین نشست اشتراک داشتند
سپوژمی پوپلزی

Share this page to Telegram

Comments