کمیسیون انتخابات را به بحران برده است // توفیق عظیمی

comments 0

0 Views

پیش از دو ماه از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اسلامی افغانستان میگذرد اما تا اکنون از اعلان نتایج ابتدایی این انتخابات از سوی کمیسیون مستقل انتخابات خبری نیست. مردم افغانستان بس از برگزاری انتخابات شورای ملی در سال ۱۳۹۷ که منتج به افتضاح و رسوایی تاریخی شد باورمند بودند که انتخابات ۲۰۱۹ ریاست جمهوری به خود رنگ و بوی انتخابات ۲۰۱۸ را نگیرد. روی همین دلیل احزاب کمیشنران جدید را با کمیشنران قبلی آن عوض نمودند تا جلو ناکار آمدی های کمیسیون گرفته شود و نتیجه در دست مردم قرار بگیرد که قابل قبول برای مردم باشد. اما کمیسیون تا حال  با وجود دوبار به تعویق انداختن اعلان نتایج با آن هم تا کنون موفق به اعلان زمان دقیق آن نشده است. به نظر میرسد که این انتخابات برای مدت های طولانی به عنوان خاطره تلخ و به شدت نفرت انگیز در اذهان مردم باقی خواهد ماند زیرا ایجاد پریشانی و دردسر های فراوان در فرایند بازشمارش آرای رای دهنده گان و کنار رفتن پرده تقلب های سنگین در فرازو فرود رای گیری و ناکار آمدی و اعتراف کمیشنران کمیسیون بر عدم توانایی خود در اعلان نتایج ابتدایی به این ادعا صحت گذاشته است. از طرف عدم توجه و جستجوی راه حل های برای فروکش نمودن اعتراضات دسته های انتخاباتی آن هم با وجود این که کمیسیون انتخابات دارای قوانین، طرزالعمل های مشخص و رفتاری های پیش بینی شده است و در موارد هم اگر با سلسله رفتار ها و رخداد ها و اعتراضات غیر قابل پیش بینی مواجه میشود، مرجع تفسیر کننده و تصمیم گیرنده نیز وجود دارد پس سوال اینجاست که چرا کمیسیون با وجود داشتن ابزار های برای حل مشکلات پیش آمده شده دست به اقدام نمیزند و نتایج را اعلان نمی کند بلکه برعکس به تشدید بحران گام گذاشته میرود. با توجه به کارکرد کمیسیون و عدم توانایی آنها در اعلان نتایج ابتدایی اعضای رهبری این کمیسیون خالی از این دو نکته نیست.

۱- اعضای این کمیسیون دچار توهم فکری، بیکارگی، ضعف مدیریت و پریشانی های رفتاری و از طرف به دلبستگی های عاطفی ایدیولوژیکی و یا هم وابستگی های سیاسی گرفتار اند که در چنین حالت سرنوشت انتخابات را به خلق بحران های سنگین مواجه خواهد ساخت و این پروسه ملی را که به منظور استقرار عدالت و دموکراسی و تحقق خواسته های مردم بالای آن سرمایه گزاری شده است به بن بست مواجه خواهند نمود.

۲- اعمال فشار های داخلی و خارجی بر این کمیسیون و زد و بند های پنهانی کمیشنران نیز عامل به بحران کشانیدن انتخابات است زیرا اعضای کمیسیون به سرنوشت تهدید آمیز مواجه اند ولی این مورد دلیل نمیشود که سرنوشت ملت افغانستان به بازی گرفته شود. کمیشنران و کمیسیون های انتخاباتی در مقابل مردم افغانستان مسولیت های دینی ، ملی و مدیریتی دارند و با پذیرفتن تمامی مشکلات در راستای تحقق خواسته های مردم باید تلاش بکنند . زیرا اکنون وقت آن رسیده است تا تعهد خود را در برابر چشمان و وجدان جمعی مردم افغانستان به نمایش بگذارند.

اکیداً امید مردم افغانستان این است تا کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی با توجه به حساسیت اوضاع سیاسی افغانستان هرچی زودتر نتایج ابتدایی انتخابات را با توجه به قانون و طرز العمل های انتخاباتی اعلان نموده از به بحران رفتن بیشتر انتخابات و گسترش دامنه های اعتراضات دسته های انتخاباتی و رفتن کشور به عمق فاجعه اقتصادی جلوگیری نمایند.

Share this page to Telegram

Comments