کمک برای خانوداه های بی بضاعت در لغمان

comments 0

0 Views

هندوکش – لغمان: برای شماری از خانواده های بی بضاعت و نیازمند در لغمان به ارزش دو ملیون و چهار صد هزار افغانی کمک نقدی صورت گرفت.
این کمک ها به همکاری مؤسسۀ ( CARE ) برای 87 خانواده ای که از مناطق زیر کنترول طالبان در مرکز این ولایت پناهنده شده بودند صورت گرفته است.
کمک های مذکور به حضورداشت معاون والی لغمان ، رئیس مهاجرین و عودت کننده گان و رئیس امور زنان این ولایت از سوی مؤسسه مذکور برای نیازمندان توزیع گردید.
در خبر نامه دفتر سخنگوی ولایت لغمان آمده است که برای هر خانواده مبلغ 13700 افغانی پرداخت شد تا نیازمندی های اولیه آن ها را مرفوع سازد.
این در حالی است که قبل از این نیز در ولایت های ننگرهار، هلمند ، کندز، لوگر و بر خی از دیگر ولایت ها برای بیجا شده گانی که از ترس دهشت و وحشت طالب و داعش بی سرپناه گردیده بودند کمک های نقدی صورت گرفته بود.
فرهاد شهراني

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *