کمپاین برای استفاده پول افغانی بجای کلدار پاکستانی// توفیق عظیمی

comments 0

0 Views

سال ۲۰۰۱ همان گونه که در سرنوشت مردم افغانستان در ابعاد سیاسی و اجتماعی تاثیر گذار بود در بعد اقتصادی نیز تاثیر فراوان خود را بر سرنوشت مردم افغانستان گذاشت. یکی از تاثیرات آن تغیر پول مروج آن زمان به پول امروزی بود. حضور باز سازمان ملل در افغانستان ریفورم پولی را در  این کشور بوجود آورد، بجای پول های مروج آن زمان پول های جدید با دیزاین و رنگ جدید و با ارزش بالای به چاپ رسید. قبلاً که استفاده از یک افغانگی و دو افغانگی الی صد افغانگی بخاطر کم ارزش شدن پول از میان رفته بود دوباره ضرب سکه گردیده و همچنان با چاپ پول روی کار شد. همین گونه پنج هزار افغانگی و ده هزار افغانگی جای خود را به پنجصد افغانگی و هزار افغانگی دادند. پول افغانستان در زمان حکومتداری آقای کرزی به ارزش بالای در میان کشور های همسایه رسید و همین گونه در زمان حکومت محمد اشرف غنی این روند ادامه داشته است به گونه ای مثال در زمان رژیم طالبان صد کلدار هندی به یک لک افغانگی میرسید ولی امروز بر عکس هزار کلدار پاکستانی در حدود ۵۰۰ افغانگی یا کمی بیشتر از آن میرسد.اما با وجود  این همه تلاش ها هنوز هم هستند ولایات که بجای  استفاده از پول افغانی ، کلدار پاکستانی و یا تومان ایرانی را در داد و ستد خود استفاده میکنند، این بدبختی باقی مانده  از رژیم طالبان است زیرا در رژیم طالبان استفاده اسعار خارجی در کشور بیش از حد معمول بود. هم اکنون کلدار هندی در پیشترین ولایات جنوب ، جنوب شرقی استفاده میشود که استفاده پول افغانی را به چالش کشیده است. ولایت ننگرها و ولایت خوست از جمله ولایات اند که بیشترین استفاده از کلدار پاکستانی را در داد و ستد خود دارند. در حالی که سود ناشی از این داد و ستد به گونه ای مستقیم و  غیر مستقیم به خزانه دولت پاکستان میریزد. داد و ستد در این ولایات به کلدار هندی به حدی است که در خیلی از جا های دور دست کسی پول افغانگی را نمی شناسد و حتی مورد چلش قرار ندارد و مردم حاضر نیستند در داد وستد خود از آن استفاده نمایند. اخیراً حکومت افغانستان بویژه والی ننگرهار و والی خوست اقدامات لازمی را برای جلوگیری از استفاده کلدار پاکستانی روی دست گرفته اند و همین گونه فعالین مدنی در این ولایات دست به راه پیمایی های زده اند تا برای مردم از یک سو آگاهی بدهند تا از پول افغانگی استفاده نمایند و از طرف حکومت را وادار نمایند تا در این مورد اقدامات جدی را روی دست بگیرند. کمپاین استفاده از پول افغانگی و جلوگیری از کلدار پاکستانی نه تنها که از سوی حکومت با تطبیق برنامه ها جریان دارد که از سوی فعالین شبکه های اجتماعی همچنان به شدت جریان دارد. مردم در شبکه های اجتماعی از قبیل فیسبوک، توییتر، تلگرام از این کمپاین حمایت نموده اند و تاکید دارند که پول افغانگی هویت مردم افغانستان میباشد و تمامی شهروندان با توجه به هویت خود و برای حفظ هویت ملی خود باید از آن استفاده نموده و از استفاده کلدار پاکستانی جلوگیری نمایند. از دید نگارنده این کمپاین یکی از بهترین کمپاین های است که برای حفظ و ترویج هویت ملی از طرف مردم به راه انداخته شده است و توقع میرود که هرکسی که از کلدار پاکستانی در داد و ستد روزمره زندگی خود استفاده میکند از آن جلوگیری نمایند. خوشبختانه گذارش ها همچنان میرساند که این کمپاین نتیجه خوب داشته و هم اکنون در بعضی ولایات که کلدار پاکستانی در چلش بود تقاضای پول افغانگی بیشتر شده است و مردم در حال پذیرفتن هویت ملی خود در رابطه به استفاده از پول افغانگی میباشند. به امید روزی که جز از پول افغانگی پول دیگر در داخل کشور برای داد و ستد مورد استفاده قرار نگیرد.

Share this page to Telegram

Comments