کشته شدن 20 جنگجوی شبکه حقانی در میدان وردک

comments 0

0 Views

هندوکش – میدان وردک: شب گذشته در یک عملیات ویژه نیروهای خاص امنیت ملی در ولسوالی نرخ 20 تن از جنگجویان شبکه حقانی کشته شده اند.
درعملیات یاد شده دو مرکز مهم گروه طالبان به شکل کلی از بین رفته وبه افراد ملکی هیچ گونه آسیب نرسیده است.
یکی از مسئوولین امنیتی به هندوکش نیوز میگوید، در این عملیات تعداد زیادی از جنگجویان طالب وسران آن گروه کشته شده اند.
به اساس گزارش منبع به شمول 20 تن از جنگجویان گروه طالبان:
قاری حمیدالله مشهور به قریشی وقاری سیدآغا مسؤل 15 نفری شبکه حقانی.
ندرت فرزند ذکر الله مسکونه قریه میمبی یکی از قوماندانان سیدآغا مسول 15 نفری گروه متذکره.
قاری نصرت الله فرزند ذکر الله مسکونه قریه مهروخیل یکی ازقوماندانان سیدآغا مسول 15 نفری گروه متذکره.
مولوی غلام مسکونه قریه شاتر ولسوالی نرخ یکی از فرماندهان شبکه حقانی مربوط به ذبیح الله.
قاری حمزه مسکونه قریه دادل ولسوالی نرخ یکی از فرماندهان 10نفری شبکه حقانی مربوط به ذبیح الله.
مسعود مشهور به منصور مسکونه قریه ناصرآباد مرکز ولایت میدان وردک یکی از مسئوولان استخبارتی ملا حامد .
حکمت الله فرزند همیشه گل مسکونه قریه ممبی یکی از اعضای شبکه حقانی مربوط به قریشی.
فیض فرزند شیرمحمد مسکونه قریه ممبی یکی از عضای شبکه حقانی مربوط به قریشی.
پسر ملا عزیز مسکونه جوقول دادل یکی از اعضای شبکه حقانی.
دو پسر ملا عباس که مسکونه قریه دادل واعضای شبکه حقانی مربوط به قریشی.
(10) تن دیگر محافظین نامبرده گان ، مسئوولین استخباراتی ، تهیه کننده گان وتعبیه نمودن ماین ، آدم رباینده گان آنها در این عملیات کشته شده اند.
به اساس گزارش منبع دراین عملیات چهارتن بعد از مقاومت کوتاه توسط سربازان قطعه خاص امنیت ملی دستگیر شده اند بعد از تکمیل شدن تحقیقات، جزئیات با رسانه شریک خواهد شد.
به اساس گزارشات مردم محل در ولسوالی نرخ دو مرکز مهم شبکه حقانی از طرف شب توسط طیاره محاصر و سپس توسط قطعات خاص از طریق لودسپیکر بالای شان صدا کردند که تسلیم شوید، ولی آنها به هشدار نیروهای امنیتی اعتنا نکردند و با نیروهای خاص امنیت ملی درگیر شدند که در نهایت تمامی شان کشته شدند.
یکی از بزرگان قوم که نه خواست از وی نام گرفته شود به هندوکش گفت : پس از عملیات زمانیکه سربازان قطعه خاص ساحه را ترک کردند تعداد از افراد جنگجویان گروه طالبان جهت انتقال اجساد در ساحه حضور پیدا کردند و برای مردم محل گفتند که اجساد شانرا تا نزدیکی سرک همرایی کنند و اظهار میکردند که عکس های شانرا در فیسبوک نشر کنند و وانمود کنند که در این عملیات افراد ملکی کشته شده اند. در حالیکه مردم محل از نشر و پخش عکس های گروه طالبان خود داری کردند.
گفته می شود که در این دو پایگاه افرادی بودباش داشتند که اکثر عملیات های هراس افگنانه را در میدان وردک سازماندهی می کردند، و این افراد اکثریت شان جوانان و نوجوانی بودند که از خانه های فرار نموده بودند و در عضویت این گروه پیوسته بودند.
قابل یادآوری است قبلآ گروه طالبان در ولسوالی سید آباد بعد از تلفات سنگین مردم را وادار به مظاهره کردند و می خواستند که با عملکرد شان نشان دهند که درعملیات افراد ملکی کشته شده اند که این مسئله بعدها روشن شد که در آن عملیات هیچ فرد ملکی کشته و یا زخمی نشده بود.
مسولین امنیتی میدان وردک میگویند تصاویر که از ساحه گرفته شده اند هویت دستگیر وکشته شده گان بعد از تحقیقات با جزئیات با رسانه ها شریک خواهد شد.
مسئوولان امنیتی میدان وردک اظهار داشتند که بعداز تکمیل شدن بازرسی ها، هویت و تصاویر افراد بازداشت شده با رسانه های شریک خواهد شد.
عمران احمدزی

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *