کسب پنج مدال از رقابت های بین المللی وزنه برداری

comments 0

4 Views

هندوکش _ ورزش: ملی پوشان کشور که متشکل از پنج ورزشکار و یک مربی در رقابت های بین المللی وزنه برداری که به اشتراک 250 ورزشکار به شمول مردان وزنان در قالب دوازده تیم از افغانستان، ازبکستان وتاجکستان که از تاریخ 20 الی 25 اگست در شهر تاشکند برگزار گردیده بود. توانستند یک مدال نقره و چهار مدال برنز برای افغانستان رقم زنند.

فضل کریم ترکمن با یک مدال نقره مقام دوم این دور رقابت ها را از آن خود نمودند، شفیق جان سخی زاده، ذبیر نظری، عبدالله دوست و میرویس رازقی در کتگوری های مختلف وزنی با بدست آوردن مدال برنز مقام سوم این رقابت هارا از آن خود نمودند.

آرش احساس

Share this page to Telegram

Comments