کاهش داد و ستد تجارتی میان افغانستان و پاکستان 2.5 میلیارد به ۵۰۰ میلیون دالر

comments 0

0 Views

هندوکش- پاکستان: کمیته تاجران و سرمایه گذاران پاکستان روز دو شنبه طی جلسه شان گفته اند که بخاطر وضعیت وخیم سیاسی در منطقه، معاملات تجارتی میان افغانستان و پاکستان از 2.5 میلیارد به رقم نگران کنندۀ ۵۰۰ میلیون دالر رسیده است.
این کمیته به اعضای منتخب شده جدید اطاق های تجارت و صنایع خیبر پختونخوا پیشنهاد نموده اند تا در همکاری با دولت فدرال، بر خلاف گروه های هراس افگن موجود در این ایالت مبارزه صورت گیرد. آنان می گویند، طی چندین دهه است که معاملات تجارتی در این ایالت از درک فعالیت های هراس افگنان و تروریستان زیان می بیند.
زاهد الله شنواری رئیس “اطاق های تجارت و صنایع سرحد” در نشست معرفی اعضای جدید این اطاق گفت، هراس افگنی و تروریزم
این ایالت را شدیداً زیان بار ساخته و این ایالت به کمک های جدی از سوی دولت برای دوباره سرپاء ایستادن نیاز دارد.
او افزود، در سال های اخیر داد و ستد تجارتی بشکل بی سابقه ای میان افغانستان و پاکستان از2.5 میلیارد به ۵۰۰ میلیون دالر
رسیده است.
به گفتۀ وی، دولت و ادارات ذیربط باید نقش های شانرا در این عرصه بازی کنند تا معاملات تجارتی دوباره در حد عادی برگردد.
نامبرده می گوید، به دلیل بی کفایتی حکومت این ایالت و دولت ۳۰۰ واسطه ترانزیتی در سرحد تورخم برای عبور جاء مانده اند، ولی تا اکنون هیچ یک از افراد مسؤل در این مورد کاری انجام نداده اند.
فروزان سیرت

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *