کاهش خشونت ها به مفهوم طالبانی // استاد عارف نظری

comments 0

1 Views

اخیراً مقامات مذاکره کننده طالبان در قطر اعلام داشته اند که رهبر این گروه ملاهیبت الله به کاهش خشونت ها به مدت هفت روز توافق نموده است که ایالات متحده امریکا در این مدت توافق صلح را با گروه طالبان به امضاء برساند. کاهش خشونت ها به مدت هفت روز در حالی از سوی گروه طالبان مطرح میشود که حکومت افغانستان پیش شرط گفتگوهای صلح را آتش بس دایمی اعلان نموده است ایالات متحده امریکا همچنان نخست به آتش بس موقت تاکید داشت ولی اکنون او نیز به کاهش خشونت ها و آغاز گفتگو های بین الا فغانی تاکید دارد. ولی سوال اصلی که مطرح میشود اینست که کاهش خشونت ها به چی معنی و مفهوم میباشد و طالبان چی تعریف از کاهش خشونت ها ارایه میدهند.

تحلیلگران نظامی در مورد کاهش خشونت ها در زمان جنگ معتقد اند که طرفین جنگ با هم توافق میکنند که از اعمال مخصوص مندرج در توافق نامه در رویا روی با یکدیگر جلوگیری میکنند بدین معنی که طرفین از شدت عملیات های نظامی زمینی و هوایی خود می کاهند و دست به تخریبات بیشتر علیه یکدیگر نمی زنند اما تعریف که گروه طالبان از کاهش خشونت ها ارایه میدهند متفاوت از موارد فوق است، به این معنی که طالبان معتقد اند که حملات انتحاری خود را که فعلاً در داخل مراکز شهرها در میان افراد ملکی انجام میدهند از انجام آن جلوگیری می نمایند ولی خارج از مراکز شهرها این حملات انتحاری ادامه خواهد داشت و همین طور در جاسازی ماین های کنار جاده ای از سوی این گروه کاهش روی خواهد داد ولی این روند ادامه خواهد داشت و همین طور جنگ های تهاجمی به پوسته های امنیتی، تاسیسات دولتی و یا تصرف مراکز ولایات و ولسوالی ها ادامه خواهد داشت ولی اقدامات در این مورد کاهش خواهد یافت با توجه به مفهوم که طالبان از کاهش خشونت ارایه میدهند چیزی که خیلی واضح  به نظر میرسد وجود جنگ به طور دایمی از سوی این گروه میباشد و در این شکی نیست که ادامه حملات انتحاری یا ماین های کنار جاده ای و در کل جنگ در هر نکته از کشور که صورت بگیرد باز هم مردم زیانمند میشوند، ثبات امنیتی کشور دچار تزلزل شده و آنچه که مردم بخاطر آمدن آن لحظه شماری میکنند یعنی صلح هرگز تحقق نخواهد یافت. به نظر میرسد که گروه طالبان در حال چیدن دسیسه جدید علیه مردم افغانستان به منظور تصاحب قدرت اند. به این معنی که گروه طالبان به بهانه کاهش خشونت ها میخواهند رقیب بزرگ خود یعنی ایالات متحده امریکا را نخست با اجرای توافق نامه ای صلح از افغانستان کنار کشیده، جنگ افغانستان را جنگ داخلی قلمداد نمایند و بر این اساس تا به دست آوردن قدرت به خشونت خود ادامه بدهند. پس گفته میتوانیم تعریف که طالبان از کاهش خشونت ها مطرح میکنند دو بعد دارد بعد کنار زدن دشمن (امریکا) و خالی نمودن میدان مبارزه برای خود و حامیان خود و از طرف ایجاد دسیسه ها به منظور تصاحب قدرت. ولی همان طور که گروه طالبان تا این دم از مذاکرات صلح با امریکا نتوانسته اند به توافق کلی و رویکرد سالم  دست یابند و در تلاش توافق متزلزل و کوتاه مدت بر آمده اند و از طرف خواسته های حکومت افغانستان را نیز مدنظر نمی گیرند به باخت کلی روی خواهند آورد، زیرا جنگ این گروه عملا با نیروهای امنیتی افغان جریان دارد نه با نیروهای امریکایی و عدم به نظر گرفت خواسته های حکومت افغانستان بخصوص آتش بس دایمی توافق این گروه را با ایالات متحده امریکا متزلزل و شکننده خواهد بود. ممکن توافق گروه طالبان با ایالات متحده مشکل این گروه را با ایالات متحده امریکا تا جای حل میکند و این توافق نهایتاَ منجر به خروج ایالات متحده امریکا از افغانستان گردد ولی هرگز منجر به تسلیمی قدرت به گروه طالبان با چنین رویکرد شان نخواهد شد. حتی که گروه طالبان بعد از توافق و خروج نیرو های امریکایی تلاش بکنند که جنگ افغانستان را جنگ داخلی جلوه بدهند باز هم حامیان بین المللی افغانستان به کمک ها و بقای نظام کنونی ادامه خواهند داد و طالبان نخواهند توانست با رویکرد کاهش خشونت ها به مفهوم طالبان به خواسته های خود دست یابند مگر این که بطور مستقیم قبل از آغاز مذاکرات صلح بین الافغانی به آتش بس دایمی موافقت کنند. در غیر آن توافق گروه مسلح طالبان با ایالات متحده امریکا بدون در نظر داشت خواسته جمهوری اسلامی افغانستان ادامه جنگ و ادامه خشونت ها خواهد بود و در این شکی نیست که حکومت افغانستان از آنجا که مشروعیت بین المللی دارد برنده این جنگ خواهد بود پس مفهوم که طالبان از کاهش خشونت دارند در نهایت به ضرر این گروه تمام خواهد شد.

Share this page to Telegram

Comments