کاسه صبر دولت افغانستان در پروسه صلح لبزیز شد // توفیق عظیمی

comments 0

0 Views

نو دور از مذاکرات صلح میان ایالات متحده امریکا و نماینده گان گروه طالبان با چالش های فراوان فراروی دولت افغانستان سپری شد در این نو دور مذاکرات دولت افغانستان بار ها متهم به حاشیه بودن در این پروسه شد و بار ها رهبران حکومت وحدت ملی متهم شدند که نتوانستند پروسه صلح را درست مدیریت کنند. اما حکومت افغانستان آنچه در پروسه صلح میان نماینده ویژه ایالات متحده آقای زلمی خلیلزاد و نماینده گان طالبان به رهبری ملابرادر میگذرد را نقشه راه صلح خود میدانست. حکومت وحدت ملی در پنج سال گذشته بار ها به جانب طالبان صدا صلح خواهی را بلند کرد اما این گروه هرگز اماده به گفتگو های بین الافغانی نشدند و مذاکره با ایالات متحده را اولویت بخشیدند با وجود این کار شان حکومت افغانستان نرمی نشان داده نماینده گان حکومت را از آدرس شخصی شان به نشست دوجه فرستاد تا خواسته های این گروه را از نزدیک بشنوند و زمینه مذاکرات افغانی را مهیا کنند. اما طالبان فکر میکردند که جنگ را از ایالات متحده برنده اند و حکومت افغانستان میدان را به آنها رها خواهد کرد. به همین دلیل از هیچ یک از خواسته های خود یک گام به عقب نکشیدند و برعکس هر یک از خواسته های خود را خط سرخ خود تلقی نمودند. حتی که نظام جمهوریت را نادیده گرفته و خواهان امارت اسلامی شدند. این در واقع نفی تمامی دیدگاه های مردم افغانستان و تمامی جریان های سیاسی هم از احزاب و نهاد های مدنی و شخصیت های سیاسی و اجتماعی بود. طالبان شوق زده به این فکر بودند که توافق با زلمی خلیلزاد روی یک تفاهم نامه میتواند رضایت دونالد ترامپ را نیز مهیا کند. اما اصل قضیه چیز دیگری بود طالبان به تمامی خواسته های خود پابند ماندند و حتی خواسته ای ایالات متحده را نیز نادیده میگرفتند . در حالی که هیچ نوع تضمین وجود نداشت که طالبان به وعده های خود وفا نمایند در حالی که بار ها وعده شکستند. چند روز قبل ایالات متحده امریکا اعلان داشت که شبکه القاعده به گروه طالبان آموزش میدهد در حالی که قطع رابطه گروه طالبان با این شبکه های تروریستی یکی از موارد مهم توافق نامه بود. اما دیده میشود که طالبان میخواهند به قدرت دست یابند بدون این که هیچ چیزی را از دست بدهند و از دست دادن این شبکه ها که هرگز درتوان شان نیست زیرا این شبکه ها به گونه متواتر اینها را در طول هژده سال جنگ حمایت مالی و در کنار آن صفوف این گروه را با افراد خود پر نموده اند.اما با یک تویت ریس جمهور ترامپ کلم تمامی برنامه ها و ذوق ها طالبان به خاک یکسان شد، از یک طرف این گروه جانس طلایی را که امریکا به دست شان داده بود از دست دادند و حالا نوبت حکومت افغانستان است . حکومت افغانستان نیز در پی توقف گفتگو های صلح میان امریکا و طالبان نیز تلاش های خود را برای صلح با طالبان متوقف کرده است. گویند وقتی بدبختی بیاید از هر طرف میاید. حکومت افغانستان که سالها هم آقای کرزی و هم ریس جمهور غنی بار ها از اینها خواست که به پروسه صلح بپیوندند اما قبول نکردند حالا این دروازه نیز بسته شده است و طالبان جز راه جنگ راه دیگر را در پیش ندارند آن هم جنگی که به شدت از سوی امریکا کوبیده میشوند و حامیان شان این شکست طالبان را به مثابه بی کارگی این گروه میخواند. در این شکی نیست که گروه طالبان عنقریب با تغییر سیاست های خود دوباره تقاضای آغاز گفتگو های صلح را خواهد نمود ولی اینبار این گتفگو ها به معنی واقعی آن خواهد بود ، زیرا طالبان این بار به هیچ صورت توان گفتگو ها را از آدرس قوی نخواهند داشت و تنها راه که به جستجو آن خواهند پرداخت خلاصی از چنگال حکومت افغانستان و ایالات متحده امریکا خواهد بود این همچنان در حالی است که سهیل شاهین سخنگوی طالبان گفته اند که آماده ایم تا با افغان ها گفتگو های صلح را ادامه بدهیم. این یعنی شکست طالبان قبل از آغاز مبارزه دوم.

Share this page to Telegram

Comments