کار حکومت داری الکترونیکی سریعاً جریان دارد

comments 0

0 Views

هندوکش- کابل: اداره حکومت داری الکترونیکی از یک سال بدینسو فعالیت نموده که در بعضی از ادارات سیستم حکومتداری کاغذی را به سیستم الکترونیک تبدیل نموده است.

بخاطر ارائه خدمات آسان به شهرواندان طی یک سال اداره حکومتداری الکترونیکی توانسته است که در شماری از ادارات دولتی سیستم حکومتداری کاغذی را از میان برداشته و به سیستم الکترونیکی مبدل کند و کاغذ پرانی ها را نیز از میان برداشته است.

ذهین رئیس اداره خدمت رسانی آسان میگوید، در اثر بیشتر شدن فعالیت سیستم الکترونیکی حکومتی، فساد و کاغذ پرانی در ادارات از میان برداشته میشود.

عبید رادپور

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *