کاروان صلح : ایران به اتش جنگ تیل نپاشد

comments 0

0 Views

هندوکش – کابل : اعضای کاروان صلح خواهان از حکومت ایران خواستند تا دراتش جنگ افغانستان تیل پاش ندهد
کاروان مردمی صلح میگوید برخورد دیپلوماتان ایرانی با انها بگونه دیگر بود
کاروان صلح از سفارت ایران کدام مکتوب رسمی بدست نیاورده است ولی به مردم ایران پیغام خود را رسانیده که کشورشان را از حمایت تروریزم بازدارند
اکنون کاروان صلح خواهان درمقابل سفارت انگلستان خیمه تحصن برپا کرده اند وازین کشور میخواهند تا درزمینه صلح افغانستان اقدام کنند
کاروان صلح تا مدت نامعلوم درمقابل سفارت انگلستان متوقف هستند تا که صلح بدست بیایید
عبیدرادپور

Share this page to Telegram

Comments