چگونگی قتل فرمانده مشهور طالبان شب هنگام و در داخل یک منزل (معما)

comments 0

0 Views

هندوکش – میدان وردک: ملا امیر محمد مسئول مالی حاجی نقیب الله یکتن از فرماندهان محلی طالبان که می خواست با استفاده از تاریکی شب بخاطر نشاندن غریضۀ شهوانی خویش عفت یک زن غیور و پا کدامن را لکه دار سازد،زمانی به ضرب چاقو به قتل رسید که بانو پری یکتن از اعضای این خانواده از موضع آگاه شد .
رفتن به خانه مردم از طرف شب در افغانستان به هر صورت کار خطر ناک و ناپسند است مگر رفتن در خانه ای که صرف در آن خانم ها حضور داشته باشند عیب و ننگ می باشد.
هرچند طالبان از یک هفته بدینسو تلاش دارند تا این رویداد را رنگ دیگر دهند اما اصل قصه خیلی دردناک و ننگین است زیرا از یکسو تمام مردم محل از این عمل زشت طالبان آگاه شدند و از جانب دیگر این دومین بار است که طالبان قصد تجاوز و اجرای عمل زشت زنا را با خانم های با عفت می کنند و پاداش آن را دریافت می نمایند.
یکتن از باشندگان قریۀ “ده بالا” در سید آباد که به درستی از قضیه آگاهی دارد به شرط افشأ نشدن هویت اش به هندوکش نیوز گفت، ملا امیر محمد ، مسئول مالی حاجی نقیب الله شب هنگام قصد تجاوز بالای یک خانم با عفت را در سر داشت که پس از یک درگیری فزیکی کوتاه به ضرب چاقو به قتل رسید.
موصوف می گوید:« در قریه “ده بالا” دو زن که در عقد نکاح یک مرد اند و باهم زندگی می کنند ، شوهر آنها به علت مشکلات اقتصادی به ایران مهاجر است، به همین علت امیر محمد می خواست با استفاده از تاریکی شب بالای یک خانم پاکدامن تجاوز کند».
وی ادامه داد: « وقتی که امیر محمد به داخل خانه می شود خانم بزرگ صاحب خانه با چاقو بالای امیر محمد حمله می کند و هر دو خانم با هم یکجا وی را با ضربات چاقو به قتل می رسانند ؛ صبح هنگام وقتی که جسد این طالب را از خانه بیرون کردند این دو خانم با عفت سر او را از تنش جدا کرده بودند و فریاد میزدند که این طالب را که قصد تجاوز بالای عفت یک خانم را داشت بدون هیچ ترس و هراس کشته اند».
به گفته منبع در این خانواده کودکان حضور ندارند و صاحب خانه به دلیل نداشتن فرزند عروسی دوم کرده بود.
به گفته نامبرده:« صبح وقتی که مردم قریه خبر شدند و جسد را از خانه بیرون می کردند، طالبان این دو خانم را به قریه زرینک بردند و آنها را پس از لت و کوب بسیار وادار ساختند تا در مقابل کمره و مردم اعتراف کنند که امیر محمد را برادر شوهر این خانم ها کشته است، مگر زمانی که همه مردم قریه حاضر گردید این دو خانم با غیرت یکصدا گفتند که امیرمحمد بخاطر اجرای عمل زنا به خانه ما آمده بود و از طرف ما به قتل رسید؛ اما طالبان به مردم گفتند که این دو خانم دروغ می گویند و به آنها هشدار دادند که هر کس این خبر را بیرون کند به قتل خواهد رسید».
منبع علاوه می کند: « تمام مردم در قریه”ده بالا” از این قصه خبر دارند و برادر شوهر این دو خانم و بقیه فامیل آنها که پسان تر از کشته شدن امیر محمد از قضیه باخبر شدند».
وی اظهار داشت:« طالبان پس از کشته شدن داکتر میرویس مسئول استخبارات شان این بار دوم است که تلاش می کنند تا مسئولیت کشته شدن افراد خود را به دوش دیگران انداخته و قضیه را پنهان نگهدارند».

داکتر میرویس مسئول استخبارات طالبان میدان وردک بود و چند ماه پیش به جرم روابط نامشروع با یک زن متأهل،از سوی شوهر آن خانم که تازه از زندان رها گردیده بود به قتل رسید اما طالبان بخاطر اینکه جنایت خود را بپوشانند گفتند فردی که داکتر میرویس را به قتل رسانیده محصل بود که از سوی دولت بخاطر کشتن داکتر میرویس فرستاده شده بود و به همین بهانه شخص مذکور را بیرحمانه اعدام کردند.
گفته می شود واقعه کنونی کاملاً مشابه به قضیه داکتر میرویس در ماه های گذشته است ؛ افراد حاجی نقیب الله در آدم ربایی،دزدی و قتل در منطقه معروف اند و از بد اخلاقی امیر محمد مسئول مالی وی همه مردم در منطقه آگاه اند؛ اما از بیم طالبان صدای خود را بلند کرده نمی توانند.
گفتنی است که این دو خانم که از سوی طالبان بازدشت گردیده بودند پس از شکنجه زیاد از سوی مردم محل از قید طالبان رها شدند اما خانواده این خانم ها در زیر فشار جدی طالبان بسر میبرند و به همین دلیل این موضوع تا کنون به رسانه ها درز نکرده و پنهان مانده است.
مردم محل می گویند که دیگر بیشتر از این تحمل جنایات طالبان را ندارند و بالآخره مجبور شدند جزئیات این موضع را با شماری از رسانه ها شریک سازند.
سپوژمی پوپلزی

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *