چهار مهاجم انتحاری بر تکیه خانه امام زمان حمله نمودند.

comments 0

0 Views

هندوکش _ کابل: حوالی ساعت 1:00 بعداز ظهر امروز جمعه (3 سنبله) تعدادی از مهاجمین مسلح بر تکیه خانه امام زمان واقع در ناحیه یازدهم خیرخانه (قلعه نجارا) بوقوع پیوسته است.
طبق گزارشات واصله به هندوکش نیوز، بتعداد 4 تن از مهاجمین مسلح نخست بر یک عراده واسطه هایلکس تیراندازی نموده و سپس داخل مسجد گردیده اند.
شاهدان عینی در محل رویداد میگویند که مهاجمین مسلح ، پس از ورود بر مسجد بالای نمازگزاران تیراندازی را شروع نمودند و گفته میشود تعدادی از زنان و کودکان نیز در این مسجد حضور داشتند.
اکنون ساحه از طرف نیروهای امنیتی تحت محاصره قرار گرفته و سرک های چهار اطراف تکیه خانه مسدود میباشد.
تاکنون مسئولیت این رویداد را کدام گروهی بدوش نگرفته است.
عبید رادپور

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *