چند دستگی در میان طالبان بیشتر شده است! // توفیق عظیمی

comments 0

0 Views

از ظاهر رفتار و کردار طالبان چنان به نظر میرسد که این گروه از درون به شدت به هم وابسته دارای یک رهبری مقتدر و مرکز فرماندهی واحد اند. اما اصل قضیه چنین است گروه مسلح طالبان آنچنان که می نمایند نیستند، اختلافات چی در گذشته و چی هم اکنون از سطح رهبری تا پایین ترین مرکز فرماندهی وجود داشته است. فوت ملا عمر نخستین رهبر این گروه به شکل مرموز و روی کار امد ملا منصور دومین رهبر این گروه و عدم توافق او با خانواده ملا عمر بخصوص پسر او ملا یعقوب روی تقسیم قدرت و رهبری گروه طالبان و همین گونه قتل ملا منصور در خاک پاکستان بواسه طیاره بدون سرنشین در مرحله که تازه نماینده گان گروه طالبان در اسلام آباد با نماینده گان حکومت افغانستان دیدار داشتند تا نقشه راه صلح نشست های چهار جانبه که از سوی کشور چین ، آمریکا ، پاکستان و افغانستان  مشترکاً ترسیم شده بود به نتیجه برسد و به قدرت رسیدن ملا هیبت الله و ملا یعقوب پسر ملا عمر و بوجود آمدن گروه ملا رسول از بدنه طالبان به خوبی آشکار میسازد که اختلافات عمیق در سطح رهبری این گروه وجود داشته است ، در یک سال اخیر که مسله صلح به گونه جدی از سوی ملا برادر نماینده سیاسی این گروه در قطر و ایالات متحده آمریکا و کشور های دیدخل در این پروسه به بیش برده میشود اختلافات را در میان گروه طالبان بیشتر نموده است ، این اختلافات ناشی از چند مورد است . تعداد از اعضای شورای کویته از برآیند نتیجه مذاکرات با ایالات متحده و پیوستن به بدنه دولت افغانستان راضی به نظر نمی رسند و به شدت مخالف صلح اند که ایالات متحده آمریکا از آن سود بیشتر ببرد و طالبان به عنوان یک گروه شکست خورده این توافق نامه جانبین را به امضاء برسانند . اما تعدادی از اعضای این شورا و شورای پشاور ختم جنگ و رسیدن به صلح را با رویکرد سیاست خارجی پاکستان و آمریکا راه حل میدانند، اما تعدادی هم  با سیاست های حکومت افغانستان با پروسه صلح موافقت دارند و نمی خواهند که پاکستان نقش برازنده ای در تعیین سرنوشت آنها داشته باشد ، گروه دوم به شدت از سوی ایالات متحده و کشور پاکستان مورد حمایت قرار گرفته است که ملا برادر در راس این گروه قرار دارد ، این حمایت به حدی است که گفته میشود در صورت پابندی بعضی از اعضای شورای کویته و عدم موافقت با ایالات متحده آمریکا، ملا هیبت الله که قبلاً هم شایعه مرگ او از سوی پاکستان ب ملا هیبت الله که قبلا

یته  گرفته است که ملا برادر در راس این گروه قرار دارد ، این حمایت تا جه نشر رسیده از قدرت به نوعی کنار زده خواهد شد و ملا برادر به رهبری این گروه گماشته خواهد شداما گروه اول و دوم به شدت مورد تهدید قرار گرفته و در موارد به قتل رسیده اند. قتل برادر ملا هیبت الله ، ملا هبت الله امام مسجدی در شهر کویته و از اعضای برجسته این گروه و همین گونه قتل ملا سلام از افراد نزدیک به ملا هیبت الله از سوی افراد ملا برادر در پلوچستان پاکستان نشان میدهد که این دو گروه به شدت زیر تیرس ای اس ای پاکستان قرار گرفته اند .  گفته میشود که این تهدید ها به حدی است که حتی بعضی از اعضای این گروه از خانه های خود بیرون نمیشود و به شدت نگران جان خود و فامیل های خود اند و در ضمن یک دیگر را به خود فروشی و کسب جایگاه خاص و نقض قوانین طالبانی متهم میکنند در آخرین مورد اعضای شورای کویته ملا برادر را متهم به افشاء نمودن مکان عاصم عمر رهبری القاعده شاخه هند در ولسوالی موسی قلعه میکنند و همین گونه او را متهم به فساد اخلاقی و مالی می نمایند که در پی محکم نمودن روابط سیاسی و تجارتی خود با کشور های جهان است . چند دستگی در میان رهبری و شدت حملات نیرو های امنیتی افغان و نیرو های هوایی خارجی این گروه را از پا در آورده و آخرین نفس های خود را در میدان های نبرد میکشند و خیلی زود همه شاهد پیوستن این گروه به بدنه دولت با امتیاز نا چیز خواهید بود.

Share this page to Telegram

Comments