پینشهاد مجلس نمایندگان به شورای امنیت سازمان ملل

comments 0

12 Views

هندوکش – کابل : مجلس نمایندگان تصمیم دارد تا پیشنهاد را برای شورای امنیت سازمان ملل تهیه کند تا حمله اخیر که درغرب کابل رخ داد را بررسی کند
عبدالروف ابراهیمی رییس ولسی جرگه به کمسیون اختصاصی این مجلس هدایت داد تا پشنهاد را به شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی کشتار روزیکشنبه غرب کابل تهیه کند
اقای ابراهیمی گفت ، چهارچوب حقوقی این پیشنهاد بررسی گرددیده است وقرار است بزودی به سازمان ملل تهیه وارسال گردد
عبدالقیوم سجادی عضو کمیسیون روابط بین الملل مجلس گفت سازمان ملل باید مطابق قوانین بین الملل به عنوان جنایت علیه بشریت بررسی کند
واگر سازمان های بین المللی به راستی به جرایم علیه بشریت رسیدگی میکنند پس این حادثه را نیز تحت این عنوان بررسی کند
به گفته اقای سجادی ، حادثه دشت برچی یک جنایت علیه بشریت ونسل کشی میباشد وباید مجلس نمایندگان درین مورد اقدام جدی نماید
این درحالیست که روز گذشته یک حامل انتحاری مرکز توزیع شناسنامه را درحوزه ششم امنیتی ساحه دشت برچی اماج قرار داد که درنتیجه بیش از ۲۰۰ تن افراد ملکی بشمول اطفال وزنان کشته وزخمی گردید
سپوژمی پوپلزی

Share this page to Telegram

Comments