پیشنهاد آتش بس از سوی حکومت هم شجاعانه و خطر ناک بود

comments 0

11 Views

هندوکش – کابل: چرا گفتگو های صلح در افغانسان جنگ زده مهم و حتمی است؟پیشنهاد محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در روز های پایانی ماه مبارک رمضان به طالبان در راستای آتش‌ بس و پذیرفته شدن این پیشنهاد از سوی طالبان یک گذار خیلی جدی بود.  حکومت آقای غنی پیشنهاد آتش‌ بس یک جانبه را نموده است که این عمل در نوع خود هم نشانه شجاعت بیشتر بود و هم یک کار بسیار خطرناک.

زیرا اگر از سوی طالبان این پیشنهاد پذیرفته نمیشد، ناکامی بزرگ را به حکومت افغانستان در خصوص سیاست های آقای غنی در برابر طالبان و مخالفان سیاسی اش ببار میاورد، چون این مخالفین سیاسی همواره طرفدار سرکوب طالبان میباشند.

این اقدام یک گام شجانه از سوی حکومت افغانستان و در زمان خیلی حساس صورت گرفت که چیزی‌ در طول یک و نیم دهه تجربه نشده است. در نتیجه این عمل احتمالاً باعث افزایش فشار ها بر طالبان مسلح بخصوص از سوی مردم عام بیشتر شود.

سه پیشرفت در راستای روند صلح افغانستان همزمان بمیان آمد، اول پیشنها آتش بس از سوی حکومت کابل، دوم طالبان مسلح این پیشنهاد را برای سه روز عید پذیرفته و جنگ را متوقف نموده است و سوم اینکه تعهد ایالات متحده برای اشتراک در گفتگو های صلح که نشان میدهد، از قبل کرده اکنون تمایلات سیاسی برای راه حل اعتماد سازی در میان جوانب درگیر جنگ در حال افزایش است.

امیدها بر این است که گفتگو های مستقیم و غیر مستقیم در جنگ افغانستان میتواند سر آغاز گر یک صلح دائمی در این کشور بشمار رود.

ترجمه : محمد حنیف بیدار

منبع: دیپلومات

Share this page to Telegram

Comments