پیام دولت افغانستان در سازمان ملل متحد از سوی حمد الله محب// توفیق عظیمی

comments 0

0 Views

 

مشاور امنیت دولت افغانستان به روز دوشنبه ۸ میزان در سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اشتراک و سخنان مردم و حکومت افغانستان را به جهانیان رسانید. حمد الله محب مشاور امنیت حکومت وحدت ملی در جریان سخنرانی خود بیان داشت که مردم افغانستان با وجود تهدیدات امنیتی پای صندوق های رای رفتند تا به ریس جمهور خود در یک روند دموکراتیک رای بدهند و همین گونه  به دموکراسی ، قانون اساسی ، آزادی ، حاکمیت ملی ، رفاه ، صلح و جمهوری اسلامی رای خود را استفاده نمایند. در واقع سخنان حمد الله محب در مجمع سازمان ملل متحد پیام ها و هشدار های را به جهانیان و حامیان طالبان به همراه داشت که در این نبشته تلاش خواهیم نمود تا این پیام ها و هشدار ها را به بررسی گرفته و مورد ارزیابی قرار بدهیم.

آقای محب در سخنرانی خود صلح را هدف مشترک و تروریستان را دشمن مشترک افغانستان و جامعه جهانی عنوان نمود وی در واقع  از پیامد های تعجیل در روند صلح هشدار داد و خواست بیان کند که نباید با شتاب زدگی درباره صلح ، تروریستان را تقویت نمایم. در واقع حمد الله محب با بیان این سخن خطاب به طرف های ذیدخل در پروسه صلح افغانستان خاطر نشان ساخت که اگر پروسه صلح جدی گرفته نشود و خواسته های حکومت افغانستان مدنظر نباشد نه تنها که این پروسه به موفقیت دست نخواهد یافت که از سوی دیگر باعث تقویت تروریستان نیز خواهد گردید. زیرا شتاب زدگی در پروسه صلح و عدم اطمینان و ضمانت از گروه طالبان ، زمینه پرورش گروه های ترورستی در دامن این گروه گسترش خواهد یافت که در نتیجه این دشمن مشترک باعث نا امنی بیشتر در جهان خواهد گردید به همین دلیل دست یافتن به یک صلح واقعی و با برنامه متضمن یک افغانستان عاری از پناه گاه های تروریستان خواهد بود که به شدت به نفع جهانیان است.

مشاور امنیت دولت افغانستان همچنان تاکید داشت که نه تنها مردم افغانستان بخاطر انتخاب ریس دولت خود پای صندوق های رای رفتند بلکه بخاطر انتخاب دموکراسی ، حاکمیت ملی ، آزادی ، رفاه و نظام جمهوری رای خود را استفاده نمودند. مشاور امنیت ملی با بیان این سخنان در واقع به جهانیان و حامیان گروه طالبان خواست بهفماند که خواست مردم افغانستان دموکراسی و حکومت جمهوری است و حامیان طالبان باید این نکته را به درستی بدانند که حمایت شان از یک نظام آمارتی بی جا و فایده است ، زیرا مردم افغانستان امروز به تنها که به دموکراسی ایمان و باور دارند ، بلکه به آزادی، رفاه و حاکمیت خود همچنان باورمند میباشند به همین دلیل پای صندوق های رای رفتند تا اراده خود را ثابت و برای حامیان طالبان بفهمانند که تلاش شما برای شکستن اراده ما بی جا است.

مشاور امنیت ملی خطاب به رهبران حاضر جهان در این نشست همچنان گفت  افغانستان به طالبان و حامیان خارجی آنها هشدار میدهد که اگر به روند صلح نپیوندند در میدان نبرد در مقابل دولت شکست خواهند خورد. در واقع به نظر میرسد که استراتیژی جنگی حکومت افغانستان با ایالات متحده آمریکا یکسان باشد . زیرا ایالات متحده آمریکا نیز بعد از لغو مذاکرات صلح به شدت مواضع گروه طالبان را مورد حملات قرار میدهد ، مشاور امنیت ملی با بیان این سخن در واقع به گروه طالبان واضح ساخت که اگر به مذاکرات بین الافغانی تن ندهند و از خواسته های خود کم نیاورند مورد هجوم بیشتر نیروی های افغانی و آمریکایی در میدان های نبرد قرار خواهند گرفت و به شکست مواجه خواهند شد. البته در این مورد شکی هم نیست که طالبان بدون پذیرفتن خواسته های آمریکا و حکومت افغانستان بعد از شکست در گفتگو های صلح و لغو آن از سوی ریس جمهور ترامپ راه دیگر ندارند و حکومت افغانستان به خوبی به این مسله پی برده است که به کدام نکته فشار وارد کند.

در یک جمع بندی کلی میتوان گفت که پیام دولت افغانستان به رهبران جهان این بود که حق تعین سرنوشت افغان ها را فقط خود افغانان دارند و دیگران نباید تلاش بکنند تا برای مردم افغانستان تعیین و تکلیف نمایند و نباید دست به اعمال بزنند که صلح متوقف و ترورستان تقویت شوند زیرا این کار به سود هیچ کسی تمام نخواهد شد.

Share this page to Telegram

Comments