پیامد سفر خلیلزاد و نماینده گان طالبان به پاکستان // توفیق عظیمی

comments 0

0 Views

حدود یک هفته بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و اعلامیه وزارت خارجه کشور در پیوند به مذاکرات صلح نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا زلمی خلیلزاد همزمان با نماینده گان دفتر سیاسی طالبان در قطر به رهبری ملا برادر وارد اسلام آباد شده اند.گفته میشود که زلمی خلیلزاد و نماینده گان طالبان با مقامات پاکستانی در مورد صلح دیدار خواهند داشت. اما سوال اساسی اینجاست که چرا بعد از لغو مذاکرات صلح میان آمریکا و گروه مسلح طالبان از سوی ریس جمهور ترامپ تلاش میشود تا مذاکرات یکبار دیگر با همکاری کشور پاکستان آغاز شود و در نهایت پیامد این سفر به طرفین ذیدخل در پروسه صلح چی خواهد بود؟ در این نوشتار به سوال فوق پاسخ ارایه خواهیم کرد.

زلمی خلیلزد نو دور از مذاکرات صلح را با گروه طالبان تا رسیدن به آخرین مرحله توافق صلح میان آمریکا و گروه طالبان به پیش برد و چنان به نظر میرسید که گروه طالبان نسبت به تمامی طرف های ذخیل در پروسه امتیاز بیشتر کسب کرده اند و تا اخرین دور مذاکرات خود کوچکترین عقب نشینی از خواسته های خود نداشتند ، زلمی خلیلزاد همچنان به منظور پایان بخشیدن به جنگ آمریکا شتاب زده بود و بدون در نظر داشت خواسته های کشور های ذیدخل حتی اشخاص که در تعین تصمیم گیری ها در کاخ سفید تاثیر گذار بودند مذاکرات را در محور افراد موافق با ریس جمهور ترامپ به بیش میبرد. اما در نهایت فشار های کانگرس و سنای آیالات متحده آمریکا ریس جمهور ترامپ را وادار نمود تا این پروسه را که به نفع ایالات متحده نبود لغو کند. دلایل لغو مذاکرات صلح و عدم به توافق رسیدن ایالات متحده امریکا با طالبان سناریو بود که پاکستان پشت پرده در دست داشت و تا نو دور از مذاکرات صلح آنرا به خوبی به پیش برد. اما لغو این مذاکرات از سوی ریس جمهور ترامپ نه تنها که از بلند پروازی های طالبان کاست که برنامه های پاکستان را در پروسه صلح نیز دگر گون کرد. در واقع پاکستان چنان تصور میکرد که با به قدرت رسیدن طالبان از مجرای نو دور از مذاکرات به هدف استراتیژیک خود رسیده است . اما بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و آغاز خوش بینی ها از سوی حکومت افغانستان و ایالات متحده در مورد از سرگیری مذاکرات صلح ، نماینده گان دفتر سیاسی طالبان در قطر فرصت را مناسب دیده و وارد پاکستان شده اند و همین طور زلمی خلیلزاد، طالبان از آن جهت به پاکستان رفته اند تا یکبار دیگر برنامه های خود را با مقامات پاکستانی شریک ساخته و برنامه جدید خود را از سوی حکومت پاکستان بدست بی آورند و از سوی دیگر هر سه جناع ( مقامات پاکستانی ، نماینده گان گروه طالبان و زلمی خلیلزاد ) دیدار های غیر رسمی را برگزار کنند و زمینه برگزاری مذاکرات صلح را مهیا نمایند. اما آنچه که بیشتر قابل تعمق است حضور زلمی خلیلزاد در اسلام آباد میباشد که پیامد این سفر را در آینده نمایان خواهد نمود .نماینده ایالات متحده زلمی خلیلزاد در اسلام آباد در دیدار خود با مقامات پاکستانی این نکته را برای شان واضح خواهد نمود که دست از حمایت بیجای گروه مسلح طالبان و خواسته های استراتیژیک شان که در جهت مخالف منافع آیالات متحده آمریکا در حرکت است بکشند. اگر واضح بیان شود زلمی خلیلزاد به گروه طالبان و نماینده گان پاکستانی میخواهد بهماند که بدون قید و شرط و بیش شرط به خواسته های ایالات متحده تن دهند و گروه طالبان نیز از خواستن امارت و خروج نیرو های امنیتی خارجی از افغانستان در زود هنگام دست کشیده و با حکومت افغانستان داخل مذاکره بین الافغانی شوند و به میکانیزم که ایالات متحده برای پیوستن شان به بدنه دولت افغانستان پیشنهاد میکند قبول نمایند . در صورت که گروه طالبان و حکومت پاکستان به خواسته ها ایالات متحده چراغ سبز نشان دهند پیامد این سفر آغاز دوباره مذاکرات به زودترین فرصت میان ایالات متحده آمریکا و گروه مسلح طالبان خواهد بود. اما در صورت که گروه طالبان و حکومت پاکستان خواسته های ایالات متحده را نادیده بگیرد به شدت از یک سو مواضع گروه طالبان در افغانستان مورد حملات شدید نیرو های خارجی قرار خواهد گرفت و از سوی دیگر دوسیه تروریست پروری کشور پاکستان یکبار دیگر روی میز ریس جمهور ترامپ و اعضای کانگرس و سنای آمریکا قرار خواهد گرفت. درکل میتوان گفت که پیامد سفر زلمی خلیلزاد و نماینده گان طالبان به پاکستان عاری از دو نتیجه نخواهد بود . آغاز مذاکرات صلح با امتیاز بیشتر به ایالات متحده و قبولی برنامه آیالات متحده از سوی طالبان و کشور پاکستان و یا هم شدت یافتن جنگ بر مواضع طالبان از سوی ایالات متحده آمریکا و نیرو های اردوی ملی دولت افغانستان.

Share this page to Telegram

Comments