پولیس صدها تن را در کابل بازداشت کرد

comments 0

0 Views

هندوکش – کابل: قوماندان امنیت کابل محمد سالم احساس میگوید، طی نه ماه گذشته 566 تن را به اتهام قتل، اختطاف، قاچاق مواد مخدر و جرایم دیگر بازداشت نموده اند. قوماندانی امنیه ولایت کابل این معلومات را در نشست راپور دهی دست آورد های سال 1396 با رسانه های شریک کرد. قوماندان امنیه افزود، گراف جرایم در شهر کابل بیشتر گردیده اما در حین زمان عملیات هدف مند پولیس و بازداشت نیز در حین حال افزایش یافته است. در این نشست پولیس جرایم ایکه توسط اراکین بلند صورت میگرد را نیز رد ننموده است. سالم احساس افزود، امید شهروندان کابل جهت سهولت در کار پولیس با نیرو های امنیتی بخصوص پولیس همه نمایند

. سپوژمی پوپلزی

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply