پنتاگون : افغانستان در مقابله با طالبان راهکار تازه ترتیب می کند

comments 0

0 Views

هندوکش – امریکا: پس از گذشت 16 سال افغانستان می خواهد راهکاری را ترتیب دهد تا بتواند به وسیله آن تروریستان را در میدان های نبرد شکست دهد.
در گزارش منتشر شده اسوشیتید پرس آمده است که ، کابل در مرحله اول قوت های نظامی خویش را تقویت می بخشد تا آن که بتواند تا سال 2019 در مقابل تروریستان حملات هجومی را انجام دهد.
این روزنامه نوشته است که راهکار مذکور چهار اصل عمده دارد:
1- تقویت ظرفیت نیروهای امنیتی و دفاعی.
2- گماشتن افراد نخبه در سطوح رهبری نهادهای امنیتی.
3- مبارزه با فساد.
4- ازدیاد قوت های خاص در چوکات قوای مسلح.
گزارش ها میرساند که حکومت افغانستان سعی می کند با تطبیق این راهکار برای امریکا یک شریک استراتیژیک خوب خویش را نشان دهد و برای آوردن اصلاحات عملاً تحرک نشان دهد.
در این گزارش بالای استراتیژی ترامپ در مورد افزایش شمار سربازانش به افغانستان بحث نشده ، اما در حال حاضر این کشور در حدود 8400 سرباز در افغانستان دارد که مصروف آموزش و مشوره دهی به نظامیان افغان می باشند.
پنتاگون در هر شش ماه گزارش مفصل را برای کنگرس ارائه می کند و در گزارش اخیرش آمده است که پاکستان برای تروریستان موجود کمک می نماید و برای آنان پناهگاه های امن نیز آماده میسازد.
حملات اخیر کابل را به تروریستان موجود در پاکستان منصوب کرده اند و گفته می شود که شبکه حقانی و طالبان در پاکستان به فعالیت های خویش ادامه می دهند و همین دلیل باعث شده تا همواره بین افغانستان و پاکستان کشمکش باشد.
این در حالی است که حکومت امریکا بالای استراتیژی تازه خویش کار می کند و حکومت افغان هم در مبارزه با تروریزم راهکار تازه می سازد امید ها بر این است تا نتایج مثبت در پی داشته باشد.
فکور نعیمې

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply