پشت پرده های تجاوز جنسی فرمانده طالبان بالای ۲۱ تن شاگرد مدرسه در ولایت تخار

comments 0

2 Views

هندوکش-تخار : جنایات چون قتل ، تجاوز جنسی ، باج گیری ، از سوی افراد طالبان پیشنیه ی به قدامت حاکمیت این گروه بالای افغانستان دارد ولیکن اخیرآ گزارش ها نشان میدهد که طالبان از شاگردان مدارس در کنار تعلیمات نظامی و تروریستی به حیث برده ی جنسی نیز استفاده میکنند که نمونه بارز آن تجاوز جنسی بالای دختر خوردسال در ولسوالی درقد ولایت تخار میباشد که با واکنش های شدید نهاد های ملی و بین المللی روبرو گردید

اینبار افراد این گروه پا فراتر گذاشته که یک فرمانده طالبان در تخار، با استفاده از تابلیت تقویت جنسی، بر ۲۱ شاگرد یک مدرسه تجاوز جنسی کرده است.

سیدعبدالکریم یکی از فرماندهان طالبان  در ولسوالی اشکمش، در یکی از شب‌ها پس از بیرون‌شدن از یک مهمانی، به مدرسۀ  رفته و بالای ۲۱ شاگرد مدرسه تجاوز جنسی کرده است. یکی از نزدیکان شمس‌الله که ۱۴ سال سن دارد، یکی از شاگردانی‌ست که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است. او می‌افزاید، این فرمانده طالبان پس از خوردن داروی تقویت جنسی و با استفاده از اسلحه این شاگردان را مورد تجاوز قرار داده است.

 طالبان بیشتر از تجاوز جنسی من حیث حربه برای فشار بالای این شاگردان کار میگیرند و آنها را وادار میسازند تا به هر فرمان شان سر اطاعت فرود بیارند

حمید الله یکتن از شاگردان این مدرسه در حال خیلی بد صحی به شفاخانه محلی انتقال داده شده است وی پس از عمل جراحی اکنون قسماً بهتر است وی میگوید طالبان ی که مسولیت تدریس را دارند گاهی بصورت انفرادی بعضی از شاگردان را به اطاق مخصوص با خود میبردند من هم زیاد میترسیدم تا این که شب هنگام به مدرسه ی ما که شب و روز شاگردان مصروف فرار گرفتن دروس دینی و تعلیمات نظامی میباشند وارد شده و بزور اسلحه بالای بیشتر شاگردان تجاوز کرد وی هنگام تجاوز دشنام نیز میداد به شاگردان و حرف های بی مفهوم از دهانش خارج میگردید

به گفته حمید قربانی تجاوز این فرمانده طالبان اکثر کسانیکه مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند پایین تر از سن ۱۵ سال میباشند

عاطفه مصمم

Share this page to Telegram

Comments