پروژه های دنباله دار (طالبان و داعش) در افغانستان

comments 0

0 Views

سالهای متمادی  است که خشونت های به هم پیوسته و دنباله دار، دامن گیر ملت مظلوم افغانستان گردیده است و  پیکر افغانستان را به زنجیر وحشت ، خشونت و بربریت رنگین و پر آشوپ تر ساخته و از مردمان  این کشور، قربانی های کوناکون و  بی شمار گرفته است .
داعشیان همانند طالبان نیز  یک گروه اجیر و دنباله رو و برخاسته از افراطیت دینی هستند  که از  سال های متمادی  به اینسو فاجعه و مصیبت های وحشتناکی را بر انسان های بی گناه در کشورهای  ملل و کشوهای اسلامی ، الخصوص به مردم مظلوم افغانستان روا داشته اند.
بنآ شاخه گروه  داعش خراسان برای مردم و شهروندان  افغانستان پدیده ی جدیدی از خشونت های جاری بر این ملت  نیست که مردم آن را نشناسند. جنایت ،  خشنوت ، جفا و ستم به هرگونه ی که باشد برای مردم افغانستان چهره  درد ناک خشونت بار و آشنایی است .
مردم که در جستجوی لقمه نانی شب و روز میگذرانند  ، و مورد انتحار ، انفجار ، تجاوز و … از سوی گروه های تروریستی  قرار میگیرند ، دقیقا برای این مردم مهم نیست که طالب و داعش و گروه های سفناک و فاجعه آفرین در این کشور چه کسانی اند و به چه هدفی کشتار و ستم را بر این مردم مسلمان و خداشناس روا می دارند. و این مردم کاری به سیاست های پشت پرده سیاستگران بین المللی  فرقه گرایی  و جنگ های نیابتی ندارند و دقیقا از شرایط واقف نیستند،
تروریستان و افراط گرایان دینی براساس آن ماهیت و پروژه ی که بدان ملحق هستند و  تعلق دارند، هرگز در یک منطقه و و یک کشور  مشخص، ساکن و قانع نمیباشند ، بنآ اگر با  این افراط گران مبارزه جدی ، مشترک منطقوی و جهانی صورت نگیرد ، در آن صورت شاهد دهشت و کشتار از سوی تروریستان و افراط گران در امن ترین نقاط جهان خواهیم بود .
اما متاسفانه دیده میشود که کشور های منطقه و جهان در برابر مبارزه با داعش و طالب اتحاد نظر ندارند ، و بصورت سمبولیک صلح را برای افغانستان و تمام منطقه آرزو میکنند . زیرا از سیاست های جاری در منطقه می توان به درستی فهمید که هم اکنون مبارزه با طالب و داعش برای برخی از کشور های مهم منطقه، تبدیل به یک پروژه منطقوی شده است. و منافع خودشان را در موجودیت این گروه های تروریستی میدانند.
برای مردم و سیاسیون واضع و روشن است  که برخی از کشور های که باداعش در عراق وسوریه جنگیده اند، با طالبان رابطه ی دیپلماتیک دارند.  ارتباط سیاسی و شناسایی گروه تروریستی طالبان به عنوان یک عنصر سیاسی در کنار دولت رسمی افغانستان، از لحاظ عرف دیپلماتیک، کارنادرست و و غیر منصفانه است .  کشور های منطقه این مسئله را باید  با شرافت مندی بدانند   که ارتباطات دیپلماتیک موازی با دولت افغانستان و گروه تروریستی که عملا با مردم و دولت افغانستان در جنگند است و روزانه دهشت و وهشت می آفرینند عرف دیپلماتیک را صدمه میزند و بر خشونت های منطقوی و جهانی می افزاید.
باور و پالیسی سیاسی دولت و مردم افغانستان به عنوان قربانیان فاجعه ضد بشری، با دیگر قربانیان و کشور های پیشتاز در جبهه مبارزه با تروریستان منطقه ی، درست از همین نقطه جدا می شود.
شهروندان افغانستان، به ماهیت خشونت و فاجعه وحدت نظر دارند. از این نظر، داعش و طالب دارای یک ماهیت و یک خصلت واحد اند. برای مردم افغانستان همان اندازه که داعش خطرناک و دهشت آفرین اند به همان پیمانه ، طالبان عنصر خشونت طلب و قساوت پیشه و جنایت کار اند. به همین رهیافت، مردم افغانستان، داعش را مأمور به تداوم مأموریت القاعده و طالبان می دانند. به همین سبب شهروندان وحکومت افغانستان مصمم اند که مبارزه با داعش باید به امتداد مبارزه با طالبان باشد نه اینکه طالبان در آغوش کشیده شود تا داعش در معرکه تنها بماند. پیامد دیگر این استراتژی سرانجام به این جا ختم می شود که باکشور های حامی طالبان نیز، با مدارا رفتار شود. مداراگرایی با کشور های حامی طالبان، مخالف سیاست خارجی دولت افغانستان می باشد و با منافع ملی افغانستان قابل جمع نیست.

در این راستا راه چاره برای  مردم  افغانستان و گروه های مختلف سیاسی وحدت  در برابر داعش و طالبان و حمایت از نظام و اقتدار سیاسی موجود در افغانستان است.

وحدت و همدلی مردم ، رهبران سیاسی و حکومت جمهوری اسلامی افغانستان در برابر وحشی های قرن (طالب و داعش ) و حمایت قاطعانه از نیروهای امنیتی مسؤلیت اساسی و انسانی و وجدانی تمام افغان های مسلمان و وطن دوست است و همه باید مسؤلیت خود را در پیشگاه تاریخ  و وجدان های بیدار باید ادا کنیم.

استاد عارف نظری

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *