پذیرفتن دعوت روسیه از سوی طالبان و تردید های افغانستان نویسند// پامیله کانتسبل برگردان// شاداب

comments 0

0 Views

درست یک هفته قبل مقام های رسمی افغان و امریکا تصور میکردند که بعد از هفتده سال جنگ طالبان روانه در مسیر بسوی صلح شده اند. با وجود حمله چهار روزه آنان بر شهر غزنی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به مخالفین مسلح برای دومین بار آتش بس پیشنهاد نموده است. رهبران طالبان همواره تاکید کرده است که با امریکا وارد مذاکره میشوند.

اکنون این امید ها کاملاً نقش بر زمین شده است. طالبان پیشنهاد آتش بس از سوی غنی را رد نموده و دعوت مسکو را برای مذاکرات پذیرفته اند. کارشناسان در این مورد میگویند: این مذاکرات توسط سیاست های جهانی زیان دیده است. خواست پخش پروپاگند از سوی رهبران طالبان که همواره پنهانی زنده گی دارند، اکنون خیلی بی جای و بی مورد در انظار عمومی به نظر میرسد و اکنون موثریت زمان های قبل را ندارد.

مایکل کوگلمن کارشناس امریکایی در این مورد میگوید: عدم موجودیت روابط نیک میان روسیه و امریکا طالبان میخواهد توسط مسکو، واشنگتن را برای پذیرفتن خواست های بیشتر این گروه وادار نماید. طالبان میخواهد خواسته های روسیه را نیز در روند مذاکرات شان مورد غور قرار دهند.

پاکستان طالبان را در نزدیکی این عید قربان به جای اعلام آتش بس به جنگ تشویق نمود و شهر غزنی را قربانی تخریب این روند نموده است. طالبان در حمایت با کشور پاکستان توانست چندین شب و روز در ولایت غزنی در مقابل نیروهای افغان و خارجی درگیری مسلحانه نمایند. در نتیجه پیشنهاد صلح از سوی رئیس جمهور افغانستان به مخالفین مسلح نادیده گرفته شد.

نصیر اندیشه معین وزارت امور خارجه افغانستان در مورد اشتراک نشست مسکو گفته است که در صورت طالبان به صلح متعهد نباشند، هیچ نماینده از دولت افغانستان در این نشست اشتراک نخواهد ورزید.

او افزود: نماینده دولت افغانستان در صورت در نشست مسکو اشتراک خواهد نمود که طالبان آماده مذاکرات مستقیم با حکومت کابل شود.

روسیه همچنان از عدم قبول شدن پیشنهاد صلح آتش بس آقای غنی از سوی طالبان را برای این کشور موضوع اذیت کننده عنوان نموده است.

مقام های رسمی افغان و امریکایی روسیه را متهم به حمایت از طالبان در برابر ظهور داعش در افغانستان نموده اند و گفته اند که مسکو با برگذاری این گونه نشست ها میخواهد روابط کاخ کرملین را با طالبان بیشتر مستحکم نماید تا اینکه بخاطر ختم جنگ در افغانستان تلاش نماید.

طالبان مستقلانه عملکرد ندارند و مجبور اند تا با حکومت های منطقوی در چنین نشست ها پاسخ مثبت دهند.

اکنون طالبان در میان دو راهی گیر مانده اند آتش دو ماه قبل نشان داده اند که افغان ها تا چی حد خواهان برقراری صلح اند. این آتش بس رهبران طالبان را مورد فشار های گوناگون قرار داده اند و آنان هراس دارند که مبادا جنگجویان آنان تمایل شانرا به جنگ کاملاً از دست دهند.

منبع: استرائبس

Share this page to Telegram

Comments