پاکستان هم به نعل میکوبد هم به میخ // شمس حقجو

comments 0

0 Views

همه میدانیم پاکستان کشوری است که در تبانی با یک مشت اجیر و خود فروخته از 4 دهه بدینسو عامل تمام بربادی های افغانستان میباشد.

این کشور که در واقع با روی صحنه آمدنش خواب خوش از چشم مردم افغانستان پرانیده و در هر برهه از تاریخ تلاش کرده که با شیوه های گوناگون و در همکاری با چند وطن فروش و اجیری که خود را در بدل پول برای پاکستان فروخته اند دست به ویرانی و مداخله در امور افغانستان زده است.

امروزه مانند آفتاب روشن گردیده و نه تنها مردم افغانستان بلکه بیشتر کشورهای دنیا و جامعه ملل به خوبی آگاه اند که پاکستانی ها عامل تمام بدبختی های مردم افغانستان اند زیرا گذشت زمان به اثبات رسانید که مردم پاکستان هیچگاهی صادقانه با جهان و افغانستان برخورد نکرده اند .

احتمال قوی وجود دارد که یکی از عوامل عمده از گسستن گفتگوهای صلح میان امریکا و نفوذ پاکستان و اجرای حمله هدفمندانه ی پاکستان بالای امریکایی ها در شش درک کابل میباشد، زیرا تاریخ به اثبات رسانیده که این کشور همواره چند رنگ با قضایای افغانستان برخورد کرده است.

با این همه پاکستان در تازه ترین مورد میزبان نمایندگان طالبان در اسلام آباد بود که هرگاه از دید بصیرت به این موضوع نگاه کنیم حتمن نیم کاسه یی زیر کاسه وجود دارد و به اصطلاح هم به نعل میکوبد و هم به میخ چون می خواهد از یکسو مانند گذشته حسن نیت خود را در مورد گفتگوهای صلح نشان دهد و از جانب دیگر طالبان را در دیدار شان از نزدیک تشویق به استمرار اعمال ضد انسانی نمایند.

همه در جریان هستیم که هیئت طالبان به رهبری ملا غنی برادر به اسلام آباد رفته و به روز پنجشنبه 11 میزان با شاه محمود قریشی وزیر خارجه و جنرال فیض حمید رئیس اداره مرکزی استخبارات (آی اس آی) پاکستان دیدار کرده اند.

از جانب دیگر شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان یک روز پس از دیدار با نمایندگان طالبان به روز جمعه 12 میزان در صحبت به رسانه ها گفته که نماینده‌های طالبان در قطر به توافق احتمالی که قرار بود میان امریکا و این گروه امضاء شود متعهد بودند و هنوز هم آماده اند که تعهد شان را عملی کنند.

اما پرسش اساسی اینجاست که مردم افغانستان باوجود تمام عهد شکنی های پاکستان و طالبان دیگر چگونه بالای این کشور و این گروه پاکستان باور کنند؟

تنها گزینه ای که میتواند در راستای آغاز واقعی گفتگوهای صلح مؤثر واقع گردد باید جامعۀ جهانی ، امریکا و حکومت افغانستان یک تضمین محکم از جانب پاکستان به عنوان حامی همیشگی گروه تروریستی طالبان بگیرد زیرا همه میدانیم که گروه طالبان بدون کسب اجازت از پاکستان نمیتوانند به خودی هیچگونه تصمیمی را اخذ و عملی کنند.

Share this page to Telegram

Comments