پاکستان مسول قتل داکتر ناکامورا در ننگرهار // نیلوفر مستعد

comments 0

0 Views

داکتر ناکامورا ۸۵ ساله مشهور به کاکا مراد فعال اجتماعی چاپانی که از مدت ۱۳ سال به این طرف برای مهار آب های ننگرهار از طریق یک موسسه جاپانی فعالیت میکرد توسط افراد مسلح موتر سایکل سوار مورد حمله قرار گرفت و با یک درایور و سه تن از کارمندان افغان این موسسه خیریه جاپانی در حوزه دوم امنیتی شهر جلال آباد کشته شد. داکتر ناکامورا در طول این سال ها دها پروژه آب رسانی را در این ولایت تکمیل و به بهره برداری سپرده بود. از دستاورد های او میتوان تغیر مسیر آب کوتی که نهایتاْ به پاکستان میرسید نام برد ، او با تغیر این مسیر آب توانسته بود که هزاران جریب زمین های للمی ولسوالی کامه و شیوه این ولایت را سیر آب کند. او سال گذشته به پاس خدمات خود به مردم ننگرهار شهروندی افتخاری افغانستان را نیز بدست آورده بود ، از او هم اکنون بر علاوه دها پروژه چندین باغ و پارک به ننگرهاریان یادگار مانده است. اما بالاخره این جاپانی با یک دنیا خاطره و خدمت به مردم افغانستان از میان مردم افغانستان رفت ولی سوال اصلی این است که مسول قتل داکتر ناکامورا چی کسی و یا کدام کشوری است؟ در این نوشتار تلاش خواهیم کرد تا به سوال اصلی جواب ارایه کنیم. از قراین بدست می آید که قتل داکتر ناکامورا ریشه در منافع سیاسی و اقتصادی پاکستان دارد و طرح ترور وی از سوی این کشور ریخته شده و توسط گروه طالبان به اجراء در آمده است. زیرا هیچ دلیل جز دلیل منافع پاکستان برای گروه طالبان و گروه داعش در دست نمی یاید که بالای ترور وی نقشه داشته باشند به دلیل این که داعشیان اخیراً در این ولایت به شدت تضعیف شده اند و توان راه اندازی چنین عملیات را ندارند به فرض اگر توان اجرای چنین عملیات را نیز داشته باشند سودی برای این کار شان به نظر نمی رسد. طالبان نیز از آنجا که در حال گسترش روابط خارجی خود را کشور های جهان اند انجام چنین عمل را خلاف منافع پالیسی های سیاست خارجی خود میدانند. اما از آنجا که با پاکستانی ها نزدیکی بسیار دارند اجرای این عمل را تضمین نموده بودند. پاکستان از سال های متمادی روی آب های افغانستان سرمایه گزاری های غیر مستقیم نموده و از این آب ها سودی بسیاری بدست می آورد. بار ها مردم افغانستان شاهد بوده اند که بند های آبی افغانستان ، که برای تولید برق از آن باید استفاده شود در حال ترمیم و یا ساخت و ساز توسط افراد مسلح نامعلوم مورد حمله قرار گرفته و باعث کشته شدن افغانان و صدمه وارد کردن بر آن پروژه ها شده اند. بند سلما در هرات و بند نغلو در مسیر راه جلال آباد نمونه بارز آن هستند. پاکستان از آب های افغانستان برای آبیاری زمین های حاصل خیز خود استفاده میکند و قطع شدن آب های افغانستان در سرحد جنوب شرق و جنوب غرب باعث صدمه بزرگ بر زمین های زراعتی این کشور میشود. پروژه های داکتر ناکامورا نیز در جهت گردانیدن ، مدیریت و استفاده درست این آب ها در خود ولایت ننگرهار طرح ریزی و به اجراء در می آمد. این باعث شده بود که مقدار آّب بسیار زیاد که همه ساله بطور رایگان و بدون قرار داد و پس پرداخت به پاکستان سرازیر میشد و دهاقین این کشور سالانه میلیون ها دالر از راه زراعت و به برکت آب های افغانستان از مسیر ولایت ننگرهار بدست می آورند قطع شود. کشته شدن داکتر ناکامورا برای توقف دادن پروژه های آب رسانی و آب گردانی زمین های ننگرهار برای پاکستان یک امر لازمی بود زیرا این کشور هم اکنون در وضعیت بد اقتصادی بسر میبرد و از طرف افغانستان در چند سال اخیر واردات خود را از این کشور به شدت کاهش داده است . کاهش واردات افغانستان از این کشور تاوان سه میلیارد دالری به این کشور رسانیده و کسب و کار کسانی را که با افغانستان درتجارت بوده اند صدمه اقتصادی زده است، قطع و یا استفاده اعظمی آب های ننگرهار از سوی خود افغانان صدمه بزرگ دیگری بر پیکر اقتصادی دهاقین این کشور بوده و در دراز مدت میتواند اقتصاد دهقانی این کشور را به مشکل جدی و غیر قابل جبران مواجه کند. روی همین دلیل داکتر ناکامورا را که برای مردم افغانستان به عنوان یک دوست با برنامه و زحمت کش ارزش داشت ترور نمودند اما یک چیز واضیح است که مردم افغانستان دیگر هرگز اجازه نمیدهند که دیگران بطور رایگان آب های شان را حیف و میل نمایند. بلکه با رفتن داکتر ناکامورا او برای مردم افغانستان این درس را نیز داد که شما یک چیز ارشمندی نزد تان دارد که میتواند در زندگی تان تغیر ایجاد کند و آن آب است . مردم افغانستان هرگز این درس داکتر ناکامورا را فراموش نخواهند کرد و برای رسیدن به یک افغانستان خودکفا تلاش خواهند نمود.

Share this page to Telegram

Comments