پاکستان در پی نجات طالبان // نیلوفرمستعد

comments 0

0 Views

لغو مذاکرات صلح از سوی ریس جمهور آمریکا و استراتیژی جدید جنگی این کشور به شدت بر مواضع گروه مسلح طالبان و حامیان شان تاثیر گذار بوده است. طالبان به شدت در میدان های جنگ از سوی نیرو های امنیتی افغانستان و حملات هوایی نیرو های آمریکایی سرکوب شده میروند. ضربات این حملات به حدی بوده است که پای نماینده گان دفتر قطر طالبان را به اسلام آباد کشانید . حامیان گروه مسلح طالبان منجمله پاکستان که مذاکرات صلح را دقیق رهبری میکرد از سرکوب شدن طالبان در میدان های جنگ و به حاشیه رانده شدن آنها از سوی آمریکا به شدت نگران است . روی همین دلیل رسانه های پاکستانی گزارش میدهند که شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان با ملا برادر معاون گروه طالبان در اسلام آباد دیدار نموده است و از طالبان خواسته است تا به یک آتش بس غیر رسمی تن دهند و یا حد اقل وعده کاهش خشونت ها را در افغانستان بدهند. به گزارش رسانه ای دیگر پاکستانی محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان از طالبان خواسته است تا به آتش بس با حکومت افغانستان توافق کنند و اگر نمی خواهند این موضوع رسانه ای شود میتوانند به این توافقنامه بصورت پنهانی موافقه کنند. با توجه به گزارش رسانه های پاکستانی چند مورد را میتوان به وضاحت دانست و ان این که: طالبان به شدت زیر فشار حملات زمینی و هوایی نیرو های امنیتی افغان و نیرو های هوایی آمریکا میباشند، این شدت حملات به حدی است که مورال جنگی نیرو های طالبان را تضعیف ساخته و توان جنگیدن را از این نیرو ها گرفته است و این نیرو ها دست به عقب نشینی زده اند. از طرف هم جنجال بر سر به قدرت رسیدن ملا برادر بجای ملا هیبت الله شدت گرفته است و میدان های جنگ توان گرفتن سوق و اراده واحد را از دست داده اند و فرماندهان نظامی بجای سوق و اداره میدان های جنگ در پی به قدرت رسیدن بعد از جابجای ملا برادر با ملا هیبت الله اند. در واقع این همان موردی است که رهبری طالبان را خیلی نگران ساخته و دست به دامن پاکستان شده اند. پاکستان نیز بعد از شکست خود در مذاکرات صلح و شدت گرفتن حملات نیرو های امنیتی افغان و نیرو های هوایی آمریکا خود را در تنگنا دیده و حالا مجبور است برای تمویل نیرو های طالبان هزینه ای بیشتر نماید و در حال حاضر که پاکستان از جمله کشور های تروریست پرور در جهان شناخته میشود و اقتصاد این کشور در حال تضعیف شدن است تمویل و تجهیز نیرو های طالبان آن هم در مقابل آمریکا کاری است دشوار. به همین دلیل وزیر خارجه پاکستان از طالبان خواسته است تا با حکومت افغانستان آتش بس نمایند حتی غیر رسمی و غیر رسانه ای . طالبان نیز در تبانی با پاکستان به این درک رسیده اند که تاکید بالای خواسته های غیر مشروع شان در مذاکرات صلح چقدر به این دو طرف پر هزینه تمام شده است و حالا به هر طوری که میشود باید مصرف این هزینه را متوقف نمایند. زیرا شدت حملات آمریکا  نیروی ها امنیتی افغان در چند ماه آینده کمر نیرو های جنگی طالبان را در سراسر افغانستان خواهد شکست و دیگر این گروه توان مذاکره را با آن نوع که میخواهند از دست خواهند داد. بناءً به هر دلیل و به هر طریقه و با دست انداختن به دامن هر آن حامی که بتواند جلو حملات را به این گروه بگیرد ادامه میدهند تا مبادا این گروه به شدت تضعیف شوند و با دوسیه شکست خورده جنگی خود سر میز مذاکره بنشینند بناءً طالبان و پاکستان میخواهند در تبانی و همکاری با یک دیگر سناریوی را به راه بی اندازند که هم جایگاه طالبان تا جای احیا و ابقاء شود و هم پاکستان بتواند دوباره مدیریت مذاکرات صلح را از آدرس طالبان بدست بی آورد .

Share this page to Telegram

Comments