پاکستان با عملی نکردن پروژه های بزرگ،چین را نا امید کرده است

comments 0

0 Views

هندوکش – پاکستان : گزارشاتی در این اواخر منتشر شده میرسانند که پاکستان در عملی کردن پروژه های بزرگ چین به مشکلات زیادی مواجه گردیده است.
محمد احسن اقبال وزیر اقتصاد پاکستان در یک کنفرانس اقتصادی که در این کشور دایر گردیده بود گفت: « پاکستان در امر عملی کردن پروژهای بزرگ چینی در این کشور به مشکلات مواجه است».
نامبرده افزود ، ما نتوانسته ایم مشکلاتی را که سد راه دهلیز اقتصادی پاکستان – چین گردیده است برطرف سازیم.
وی اضافه نمود که، پاکستان باید قبل از عملی کردن پروژه های چین مشکلاتی را که این روند را مختل میسازند حل نماید.
آقای اقبال میگوید،بزرگترین چالش ما این است که باشندگان آنعده از ایالت های پاکستان که در مسیر عبور دهلیز اقتصادی چین – پاکستان قرار داردند خواهان مفاد بیشتر استند و در صورت نفع کمتر مانع عبور سرک ها و خط آهن از مناطق زیر کنترول خویش می گردند.
گفته می شود که کشور چین سال گذشته سرمایه گزاری های بزرگ را در بخش های زیر بنایی و اقتصادی در پاکستان کرده است که تا کنون پاکستان نتوانسته زمینه فعالیت عملی این پروژه را مساعد سازد.
محمد حنیف بیدار

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply