ولسوال نامنهاد ولسوالی غورک طالبان کشته شد

comments 0

19 Views

هندوکش – کندهار:ولسوال نامنهاد طالبان ولسوالی غورک کندهار کشته شد
ریاست امنیت ملی کندهار با پخش خبرنامه گفته است ، شب گذشته دریک عملیات ویژه نیروهای امنیت ملی بشمول ولسوال ویک مسول نظامی طالبان ۸ تن دیگر شان کشته و۱۸ تن دیگر زنده دستگیر شدند
منبع میافزاید که عملیات بالای مراکز مهم مخالفین مسلح انجام شده که درنتیجه یک مقدار مهمات و۴۰۰ کیلوگرام تریاک هم بدست نیروهای امنیتی امده است
مخالفین مسلح دولت تاکنون درین زمینه ابراز نظرنکرده اند
ننگیالی کوهنور

Share this page to Telegram

Comments