وطن مقدم تر و مقدس تر از فامیل و فرزند//نلیوفر مستعد

comments 0

1 Views

در رسانه های شینداری، تصویری و شبکه های اجتماعی افغانستان داستان و تصویر یک سرباز و فرزند اش بازتاب گسترده داشت نام این ابرمرد حشمت الله ، سربازی که در هلمند وظیفه دارد، پسرش بیماری گلو دردی داشت و مدتی بود که رنج می برد.
حشمت به پسر هشت ساله خود عنایت وعده داده بود كه هر وقت به كابل بیاید او را معالجه خواهد كرد، حشمت دو هفته پیش به خانه می آید از آمدنش استقبال می کنند، حشمت یک روز بعد پسرش را جهت تداوی به شفاخانه انتقال می دهد و در همان روز پسرش برای جراحی آماده می شود.
وقتی داکتران عنایت الله را به اتاق عملیات بردند برای حشمت الله از هلمند برای زنگ میاید که اوضاع خوب نیست، طالبان بالای شهر لشکرگاه حمله کردند و او باید به کار خود برگردد.
حشمت الله پسرش را روی تخت بیماری می بوسد ، جمله ای برای او می نویسد و به هلمند می رود جمله حشمت برای پسرش اینگونه بود (من به وظیفه برمی گردم ، اوضاع آنجا خوب نیست و به من احتیاج دارند ، خداوند شفا نصیبت کند وظیفه برایم مقدس است .) فداکاری و عشق حشمت الله به وظیفه و کشورش به رسانه ها رسید و توسط رسانه ها گزارش داده شد.
با این اوصاف برخی ادعاهایکه مبنی بر اینکه سربازان فقط برای پول کار می کنند و هیچ فکر و روحیه دیگری ندارند دروغ ثابت شد روحیه و فدای کاری نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان قوی است و این روحیه برای پول نیست بلکه برای کشور است.
این داستان حشمت الله بود که رسانه ای شد، صدها و حتی هزاران داستان وجود دارد که می توان بر روی آنها فیلم ساخت نیروهای امنیتی و دفاعی کشور درهر شرایطی که باشند ، عشق به وظیفه و مهین خود دارند.
نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان وظیفه خود را مقدس تر از هر مسئولیت دیگری می دانند و سوگندی را که برای این کار خورده اند نمی شکنند، مواردی از جنگ را دیده اید که حتی سربازان برای شهادت حاضر هستند، وهر گز فکرتسلیم شدن به دشمنان شان را نکرده اند.
وظیفه سربازان مقدس است و آنها آماده هستند تا برای حفاظت از کشور و شهروندان شان فداکاری کنند.

Share this page to Telegram

Comments