وضع اصول جدید برای عقد قرار دادها در معادن کشور

comments 0

0 Views

هندوکش – کابل: وزارت معادن و پترولیم می گوید، برای عقد قرار داد در رابطه به استخراج معادن کشور اصول تازه وضع گردیده است.
این مطلب را عبدالقدیر مصطفی وزیر معادن و پرولیم در صحبت با رسانه اظهار داشت.
به گفته نامبرده، بخاطر رفع مشکلات در قراردادهای معادن ننگرهار و سایر ولایات کار جریان دارد و به زودی اقدامات عملی اتخاذ می گردد.
نامبرده می گوید:« این قراردادها برای یک زمان مشخص انعقاد نمی گردد، دلیل عمده آن این است که ما تا زمانی که یک میکانیزم را ترتیب نکنیم و از قراردادها نظارت نکنیم و ساحاتی را که امنیت در ان تأمین نیست، امن نسازیم ما نمی توانیم در آنجا قرار داد داشته باشیم».
گفتنی است که در حال حاضر فابریکات کوچک به دلیل مشکلات اقتصادی در حال نابودی است و احتمالاً این وضعیت ادامه یابد.
سپوژمی پوپلزی

Share this page to Telegram

Comments

Leave a Reply